Έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων και του δεύτερου (2ο) Απολογισμού Διαχείρισης του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου για το διάστημα από 1/4/2013 έως 30/09/2013

 
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 
Δημοσιεύεται η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας σχετική με την έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων και του δεύτερου (2ο) Απολογισμού Διαχείρισης του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου για το διάστημα από 1/4/2013 έως 30/09/2013. 
Στη συνημμένη απόφαση θα βρείτε και την αναλυτική έκθεση εγκεκριμένη από την Επιτροπή Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς