Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Οικονομική Επιτροπή: Συνεδριάζει την Τρίτη, 2 Μαΐου στις 13:00

 
 
 
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 2η του μηνός Μαίου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
1. Ανάκληση δεσμεύσεων πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
 
2. Λήψη απόφασης για την διάθεση πίστωσης για την δαπάνη της παροχής υπηρεσίας με τίτλο : «Αμοιβή ορκωτού ελεγκτή-λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) του Δήμου Αλεξάνδρειας για την οικονομική χρήση 2016».
 
3. Λήψη απόφασης για την διάθεση πίστωσης για την δαπάνη της παροχής υπηρεσίας με τίτλο : «Παροχή υπηρεσιών από δικαστικό επιμελητή για την επίδοση δικογράφων, διοικητικών εκτελέσεων και άλλων παρεμφερών διαδικασιών του Δήμου για το 2017 ».
 
4. Λήψη απόφασης για την διάθεση πίστωσης για την δαπάνη της παροχής υπηρεσίας με τίτλο : «Έξοδα ταχυμεταφοράς επιστολών του Δήμου (courier) ».
 
5. Λήψη απόφασης για την διάθεση πίστωσης για την δαπάνη της προμήθειας με τίτλο : « Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων και λογισμικών ».
 
6. Λήψη απόφασης για την διάθεση πίστωσης για την δαπάνη της προμήθειας με τίτλο : « Λοιπός εξοπλισμός ( προμήθεια διαφόρων αντιγράφων κλειδιών, κλειδαριών και εξαρτημάτων αυτών) ».
 
7. Λήψη απόφασης για την διάθεση πίστωσης για την δαπάνη της προμήθειας με τίτλο: « Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις (προμήθεια διαφόρων εντύπων για τις ανάγκες λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας) ».
 
8. Λήψη απόφασης για την διάθεση πίστωσης για την δαπάνη της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: « Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Αλεξάνδρειας ».
 
9. Λήψη απόφασης για την διάθεση πίστωσης για την δαπάνη της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: « Ανανέωση συνδέσεων δεδομένων μέσω κινητής τηλεφωνίας για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Αλεξάνδρειας ».
 
10. Λήψη απόφασης για την διάθεση πίστωσης για την δαπάνη της προμήθειας με τίτλο: « Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την Δ.Ε. Αντιγονιδών ».
 
11. Λήψη απόφασης για την διάθεση πίστωσης για την δαπάνη της προμήθειας με τίτλο : « Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής και λοιπών εγκαταστάσεων ( προμήθεια υδραυλικών) για το έτος 2017.
 
12. Λήψη απόφασης περί υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή χορτοκοπτικών».
 
13. Λήψη απόφασης για την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος για την προμήθεια με τίτλο: «Αναλώσιμα χορτοκοπτικών ».
 
14. Λήψη απόφασης για την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος, προς την Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας, για την προμήθεια με τίτλο: ”Προμήθεια χορτοκοπτικών”.
 
15. Λήψη απόφασης για την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος στην προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για την Εγγραφή του Δήμου, ως συνδρομητή στην Τράπεζα Πληροφοριών «Δήμος-ΝΕΤ – Δημοτέλεια» και στην Υπηρεσία “E-postirixis” για το έτος 2017
 
16. Λήψη απόφασης για την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος στην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικών – Οικονομικών υπηρεσιών για την δαπάνη της “Συντήρησης – Υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2017”
 
17. Λήψη απόφασης για την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος στην προϊσταμένη Διοικητικής & Οικονομικής Υπηρεσίας για την δαπάνη ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου.
 
18. Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης δικηγόρου (αφορά υπόθεση ”Στυλιανής Σταθοπούλου”).
 
19. Λήψη απόφασης για:
α)παροχή γνωμοδότησης επί της εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης Κατασκευής Τεχνικών Έργων Πλατέος (Δ.Ε.Κ.Α.Τ.Ε.-Πλατέος)  
β)ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου γ)διάθεση πίστωσης
 
20. Λήψη απόφασης για:
α)αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης  δικηγόρου  (αφορά προσφυγή κατά των με αριθμ. Πρωτ. 589, 590, 591, 592, 593/23.03.2017 αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης
β)υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος στην προϊσταμένη Διοικητικής & Οικονομικής Υπηρεσίας για τη κάλυψη της δαπάνης (εφόσον απαιτηθεί)
γ)τη διάθεση πίστωσης
δ)τον ορισμό δικηγόρου για τις περαιτέρω ενέργειες.
 
21. Λήψη απόφασης για:
α) την έγκριση της διενέργειας προμήθειας με συνοπτικό διαγωνισμό,
β) των τεχνικών προδιαγραφών,
γ) τη διάθεση της πίστωσης και
δ) τον καθορισμό των όρων της διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για το Δήμο Αλεξάνδρειας και τα Νομικά πρόσωπα αυτού”.
 
22. Λήψη απόφασης για τη διάθεση της πίστωσης, την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και τον καθορισμό των όρων του διαγωνισμού για τη σύναψη συμφωνίας πλαισίου της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για την επισκευή και συντήρηση των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας».
 
23. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Τ.Κ. Πλατάνου του Δήμου Αλεξάνδρειας.
 
24. Έγκριση 8ου Απολογισμού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αλεξάνδρειας για το διάστημα του α’ εξαμήνου 2016.
 
25. Έγκριση 9ου Απολογισμού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αλεξάνδρειας για το διάστημα του β εξαμήνου 2016.
 
26. Κατάρτιση σχεδίου 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
 
27. Λήψη απόφασης για:
Α) την έγκριση της δαπάνης για την «Προμήθεια κάδων για τις ανάγκες της ΔΕ Μελίκης για το έτος 2017»,
Β) σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος (άρθρο 2 παρ.2β και άρθρο 4 παρ. 1α Π.Δ. 80/2016 προς τον Προϊστάμενο της Οικονομικής Υπηρεσίας, για έκδοση της σχετικής Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης)  και
Γ) τη διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης.
 
28. Τροποποίηση της αριθ. 16/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλεξάνδρειας με τίτλο: «Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης αποτελεσμάτων δημοσίων συμβάσεων (προμηθειών και υπηρεσιών)»
Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής


Παναγιώτης Γκυρίνης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση