Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ανακοίνωση: Απασχόληση προσωπικού με νέες συμβάσεις, σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017

 
 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ
Απασχόληση προσωπικού με νέες συμβάσεις,
σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις τoυ άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α.87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 94/τ. Α΄/29-06-2017), σύμφωνα με τις οποίες «…..μέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διοριστέων είτε στις νέες οργανικές θέσεις που συνιστώνται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού είτε σε ήδη υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ και, σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της 31ης-03-2017, οι οικείοι ΟΤΑ δύνανται, με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να απασχολούν στις αντίστοιχες θέσεις όσους παρείχαν τις υπηρεσίες αυτές, μέχρι της 07-06-2017».
 
3. Την υπ’ αριθ. 19/οικ.22159/30-06-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 (Α΄24)-Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των ΤΑ Α΄βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα-Παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών, μέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διοριστέων στις θέσεις αυτές».
 
4. Την υπ’ αριθ. 23/29644/05-09-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Παροχή πρόσθετων διευκρινήσεων για την ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 (Α΄94)»
 
5. Το υπ’ αριθ. 23124/10-07-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Παροχή διευκρινήσεων, σχετικά με το άρθρο 24 του Ν. 4479/2017».
 
6. Τα υπ’ αριθ. 20462/26-07-2017  και 20873/01-08-2017 σε ορθή επανάληψη αιτήματα της υπηρεσίας μας, σύμφωνα με την εγκύκλιο 25/16-12-2016 του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη των υφιστάμενων κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού που υφίστανται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλεξάνδρειας.
 
7. Την υπ’ αριθ. 297/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία αποφασίσθηκε η απασχόληση προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) (συνολικά 19 ατόμων), σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας με νέες συμβάσεις, σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 479/2017.
 
8. Την υπ’ αριθ. 328/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία αποφασίσθηκε η απασχόληση προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) (συνολικά 1 ατόμου), σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας με νέες συμβάσεις, σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 479/2017.
 
9. Το γεγονός ότι ο κάτωθι προσλήφθηκε στο Δήμο μας με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου και εξακολούθησε να παρέχει τις υπηρεσίες του σε θέσεις ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας, μέχρι την 7η-06-2017.
 
10. Την υπ’ αριθ. 27235/03-10-2017 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών περί ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Δήμου μας έτους 2017 για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του συνόλου του προσωπικού που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017.
 
11. Το γεγονός ότι συντρέχει εξαιρετικός λόγος δημόσιας υγείας που επιβάλλει την κατεπείγουσα και αδιάλειπτη μέχρι την πλήρωση των οργανικών θέσεων του προηγούμενου εδαφίου κάλυψη οργανικών αναγκών, οι οποίες δεν είναι εποχικού ή πρόσκαιρου χαρακτήρα.  
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την απασχόληση από 05-10-2017, έως την ημερομηνία κατάρτισης των προσωρινών πινάκων διοριστέων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης-03-2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017, του κάτωθι προσωπικού το οποίο προσλήφθηκε  στο Δήμο μας με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και εξακολουθούσε να παρέχει τις υπηρεσίες του σε θέσεις ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας, έως την 07η-06-2017:
 

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

  1.  

ΖΑΡΑΜΠΟΥΚΑΣ

ΗΛΙΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)

 
Στον προϋπολογισμό του έτους 2017 υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στους Κ.Α. 20/6041 & 20/6054.01 για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας και εργοδοτικών εισφορών του ανωτέρω προσωπικού. Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον προϋπολογισμό έτους 2018 και όχι πέραν της 31ης-03-2018.
 
 
Ο

ΔΗΜΑΡΧΟΣΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 
 
 
 
ΥΓ. Μπορείτε να βρείτε την απόφαση και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση