Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας την Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018, στις 13:00

 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 19η του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
1.  Λήψη απόφασης 
Α. για την έγκριση ή μη  της μελέτης ( τεχνικών προδιαγραφών) υπ.αριθμόν 24/2018 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ»
Β.τον καθορισμό του τρόπου διενέργειας της προμήθειας
Γ.την ψήφιση – διάθεση της πίστωσης  
Δ.την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης.
2. Λήψη απόφασης για α) την έγκριση της διενέργειας προμήθειας με συνοπτικό διαγωνισμό β) των τεχνικών προδιαγραφών γ) τη διάθεση των σχετικών πιστώσεων και  δ) τον καθορισμό των όρων της διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια γεωργικών ελκυστήρων».  
3. Λήψη απόφασης για την επιστροφή ή μη παραβόλου που καταβλήθηκε με την υπ.αρ. 35098/08.12.2017 ένσταση που κατατέθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης διαγωνισμού για την   «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».
4. Ψήφιση (διάθεση) πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (σχετ. αριθμ. 206/2018 απόφαση ΔΣ).
5. Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια  λοιπού εξοπλισμού ( κλιματιστικών) ».
6. Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων της Δημοτικής Ενότητας Αντιγονιδών του Δήμου Αλεξάνδρειας».
7. Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης προσαρμογης και υποστήριξης ως προς τον νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αριθ. 679/2016 (General Data Protection Regulation-GDPR) και υπηρεσίες του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Δήμου Αλεξάνδρειας».
8.  Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια λιπαντικών του Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2018».
9.  Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών επέκτασης δικτύου ΦΟΠ-Διάθεση Πίστωσης.
10. Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης  δικηγόρου (αφορά υπόθεση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), β) υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος στην προϊσταμένη Διοικητικής & Οικονομικής Υπηρεσίας για τη κάλυψη της δαπάνης γ)τη διάθεση πίστωσης δ)τον ορισμό δικηγόρου για τις περαιτέρω ενέργειες, (εφόσον απαιτηθεί).
11. Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης δικηγόρου (αφορά την εξώδικη πρόσκληση –  δήλωση και διαμαρτυρία του Βασιλείου Πουρλιοτόπουλου), β) υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος στην προϊσταμένη Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας για την κάλυψη δαπάνης γ)τη διάθεση πίστωσης δ) τον ορισμό δικηγόρου για τις παραιτέρω ενέργειες (εφόσον απαιτηθεί). 
12. Λήψη απόφασης για α) υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος για κάλυψη  δαπάνης β) ορισμό δικηγόρου κατά της αγωγής που έχει καταθέσει η  “ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.” ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης γ)  διάθεση πίστωσης,
13. Λήψη απόφασης για α) την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος στην προϊσταμένη Διοικητικής  και Οικονομικής υπηρεσίας για τη δαπάνη παροχής γνωμοδότησης δικηγόρου επί της με αριθμό 23 /ΜΙ-ΑΚ/2018 απόφαση του Μονομελούς  Πρωτοδικείου Βέροιας (αφορά υπόθεση της ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε) β) παροχή γνωμοδότησης γ) ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου  και δ) τη διάθεση πίστωσης.
14. Λήψη απόφασης για α) την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος στην προισταμενη Διοικητικής και Οικνομικής Υπηρεσίας για τη δαπάνη παροχής γνωμοδότησης δικηγόρου σχετικά με την αριθμο 211/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας β)παροχή γνωμοδότησης γ) ορισμό  πληρεξούσιου δικηγόρου δ) διάθεση πίστωσης
15. Λήψη απόφασης για την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος για τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου Δήμου Αλεξάνδρειας και των Νομικών του Προσώπων».
16.  Κατάρτιση σχεδίου 10ης αναμόρφωσης προυπολογισμού οικονομικού έτους 2018
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Γκυρίνης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση