Την Τρίτη 19 Ιουνίου θα συνεδριάσει το ΔΣ του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 155-162, 234 και 240 του Ν.3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 67, 266 και 267 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νομικού Προσώπου(Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού) σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας που θα γίνει στις 19 Ιουνίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012

  2. Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων για πρόσληψη εποχικού προσωπικού έτους 2012

  3. Έγκριση-διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2012

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΚΟΥΤΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς