Κλειστές οι υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας Αλεξάνδρειας την Τρίτη 18 Οκτωβρίου λόγω της προβλεπόμενης αργίας για την απελευθέρωση της πόλης

 
 
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ενημερώνει  ότι οι υπηρεσίες του, καθώς και όλα το Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., που λειτουργούν στη δημοτική ενότητα Αλεξάνδρειας, την Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2016, δεν θα λειτουργήσουν, λόγω της από τον νόμο προβλεπόμενης αργίας για την επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης της Αλεξάνδρειας (18 Οκτωβρίου 1912). 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς