Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας, την Τρίτη 17 Ιουλίου 2018, στις 13:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 17η του μηνός Iουλίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
1. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων ή μη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Κεφαλοχωρίου του Δήμου Αλεξάνδρειας – διάθεση πίστωσης για την σχετική δημοσίευση.
2. Λήψη απόφασης για Α) την έγκριση της δαπάνης για την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης φωτοτυπικών, εκτυπωτών και φαξ για το έτος 2018» και Β) την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος προς την Προισταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας.
3. Λήψη απόφασης για την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος για την υπηρεσία: “Έξοδα ταχυμεταφοράς επιστολών του Δήμου (courier)”.
4. Λήψη απόφασης για την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος, για την προμήθεια με τίτλο: “Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (Προμήθεια σφραγίδων)”.
5. Λήψη απόφασης για την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος για την προμήθεια με τίτλο: «Λοιπός Εξοπλισμός (προμήθεια διαφόρων αντιγράφων κλειδιών, κλειδαριών και εξαρτημάτων αυτών)».
6. Λήψη απόφασης για την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος, για την προμήθεια με τίτλο:«Προμήθεια εξοπλισμού (αντλίες, inverter και λοιπών παγίων) για το αρδευτικό δίκτυο της Δ.Ε. Μελίκης».
7. Λήψη απόφασης για την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια εργαλείων υπηρεσίας πρασίνου».
8. Λήψη απόφασης περί υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων Δ.Ε. Πλατέος».
9. Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης δικηγόρου, β)υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος στην προϊσταμένη Διοικητικής & Οικονομικής Υπηρεσίας για τη κάλυψη της δαπάνης , γ)τη διάθεση πίστωσης, δ)τον ορισμό δικηγόρου για τις περαιτέρω ενέργειες, (εφόσον απαιτηθεί).
10. Έγκριση η μη του 1ου πρακτικού (αριθ. πρωτ. 14149/10-07-2018) της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων συνοπτικών διαγωνισμών (προμηθειών και υπηρεσιών) για το έτος 2018 για την προμήθεια  με τίτλο «προμήθεια γεωργικών ελκυστήρων»
11. Κατάρτιση  σχεδίου 12ης Αναμόρφωσης Προυπολογισμού οικονομικού έτους 2018
12. Λήψη απόφασης για την επίτευξη ή μη εξώδικου συμβιβασμου για την καταβολή των μισθωμάτων για το χρονικό διάστημα από 20-10-2017 εως 26-04-2018 του 7ου Νηπιαγωγείου Αλεξάνδρειας-διάθεση πίστωσης.
13. Λήψη απόφασης για α) αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης δικηγόρου (αφορά υπόθεση Ιωάννη Μαλιόγλου του Παναγιώτη), β) υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος στην προϊσταμένη Διοικητικής & Οικονομικής Υπηρεσίας για τη κάλυψη της δαπάνης , γ) τη διάθεση πίστωσης, δ)τον ορισμό δικηγόρου για τις περαιτέρω ενέργειες, (εφόσον απαιτηθεί).
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Γκυρίνης Παναγιώτης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση