Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας, την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018, στις 13:00

 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 17η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
1. Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού (αριθμ. πρωτ: 20250/09.10.2018) της  Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων συνοπτικών διαγωνισμών (προμηθειών και υπηρεσιών) για το έτος 2018 για την προμήθεια με τίτλο «Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων».
2. Λήψη απόφασης για έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και τον καθορισμό των όρων του διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου».
3. Έγκριση ή μη του 1ου  πρακτικού (αριθμ. πρωτ: 19863/04.10.2018)  & του 2ου πρακτικού (αριθμ. πρωτ: 20444/10.10.2018) της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων ανοικτών διαγωνισμών (προμηθειών και υπηρεσιών) για το έτος 2018 για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Αλεξάνδρειας και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2019-2020».
4. Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης δικηγόρου (αφορά την αγωγή του Ελευθέριου Μελίδη) β) τον ορισμό δικηγόρου για τις περαιτέρω ενέργειες (εφόσον απαιτηθεί)
Ο Πρόεδρος της 
Οικονομικής Επιτροπής

Γκυρίνης Παναγιώτης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση