Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου

 
 
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν.3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας), σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας, που θα γίνει στις 17 Δεκεμβρίου 2014  ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 με θέματα  ημερήσιας διάταξης:                          
                                                                           
1.Αποδοχή συνολικού χρηματικού ποσού 59.756,29€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους του Δήμου (Δ΄κατανομή) και αναλυτικά:
α)το ποσό των 57.812,29€ για την κάλυψη  λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων  
β)το ποσό των 1.944,00€ για την υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου για το δεύτερο εξάμηνο του 2014 (απόφαση 421/2014 Δ.Σ.)
2.Αποδοχή συνολικού χρηματικού ποσού 36.000,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους του Δήμου για την κάλυψη εκτάκτων & άμεσων αναγκών της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ.Αλεξάνδρειας  (απόφαση 422/2014 Δ.Σ.) 
 
 
 
 
 
                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                         
                     
 
    ΚΥΤΟΥΔΗΣ ΜΟΣΧΟΣ 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς