Την Παρασκευή, 15 Μαΐου συνεδριάζει το Δ.Σ. της Κοινοφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αλεξάνδρειας

 
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθ. 43254/31-07-2007 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 1492/17-08-2007), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας, που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαΐου ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ΩΡΑ 15.00 στα γραφεία της επιχείρησης , για συζήτηση και λήψη απόφασης  επί των  παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης για την ανανέωση των συμβάσεων των εργαζομένων στο ‘’ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ & ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ’’
 
2. Λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου – ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της επιχείρησης, διάρκειας δύο (2) μηνών.
 
3. Λήψη απόφασης για την προμήθεια ή μη αναλώσιμων υλικών για την απολύμανση πισίνας – νερού πισίνας και αξεσουάρ πισίνας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου– Έγκριση διάθεσης πίστωσης.
 
4. Λήψη απόφασης για την παροχή ή μη υπηρεσιών μυοκτονίας –στον ευρύτερο χώρο του Δημοτικού Κολυμβητηρίου – Έγκριση διάθεσης πίστωσης.
 
5. Λήψη απόφασης για την προμήθεια ή μη προϊόντων Δημόσιας Υγείας (απωθητικό ερπετών ) για τον ευρύτερο χώρο Δημοτικού Κολυμβητηρίου – Έγκριση διάθεσης πίστωσης.
 
6. Λήψη απόφασης για την προμήθεια ή μη ηλεκτρικών μικροσυσκευών για τις ανάγκες λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου – Έγκριση διάθεσης πίστωσης.
 
7. Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση ή μη πολιτιστικών εκδηλώσεων – Έγκριση διάθεσης πίστωσης.
 
8. Λήψη απόφασης για την προμήθεια ή μη αναλώσιμων υλικών – ανταλλακτικών μουσικών οργάνων Δημοτικής Φιλαρμονικής  – Έγκριση διάθεσης πίστωσης.
 
9. Λήψη απόφασης για την προμήθεια ή μη φορητού ΡΑΔΙΟ /CD για τις ανάγκες λειτουργίας της Δημοτικής Φιλαρμονικής – Έγκριση διάθεσης πίστωσης.
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς