Συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Αλεξάνδρειας την Δευτέρα 14 Οκτωβρίου

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 155-162, 234 και 240 του Ν.3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 67, 266 και 267 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νομικού Προσώπου(Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού) σε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας που θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. «Λήψη απόφασης για έγκριση διενέργειας και ψήφισης- διάθεσης πιστώσεων για προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και κίνησης του Νομικού Προσώπου για το έτος 2014»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΥΤΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς