Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για την Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου (14:00)

 
 
 
 
 Πρόσκληση  
Τακτικής συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση  της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλεξάνδρειας, την 14η Νοεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, με το μοναδικό προς συζήτηση θέμα:
 
Διατύπωση γνώμης και προτάσεων ενόψει σύνταξης του προϋπολογισμού   Εσόδων – Εξόδων Δήμου Αλεξάνδρειας, οικονομικού έτους 2017
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς