Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της προκήρυξης υπ’ αρίθμ. ΣΟΧ1.2014 που αφορά την πρόσληψη με σύμβαση διάρκειας οκτώ (8) μηνών, είκοσι (20) ατόμων για κάλυψη εποχιακών αναγκών του Δήμου Αλεξάνδρειας

 
Ανακοίνωση
Αποτελεσμάτων Προκήρυξης ΣΟΧ 1.2014  
από το Δήμο Αλεξάνδρειας

 
 
Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ1.2014 του Δήμου Αλεξάνδρειας, που αφορά την πρόσληψη είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αλεξάνδρειας και συγκεκριμένα 4 Οδηγών Απορριμματοφόρου, 1 χειριστή μηχανημάτων έργου και 15 εργατών-τριών καθαριότητας. Η διάρκεια της σύμβασής ορίζεται στους οκτώ (8) μήνες. 
 
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ Αποκεντρωμένο Τμήμα Θεσσαλονίκης (Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, κτίριο ZEDA, 57001 Θέρμη) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου πενήντα ευρώ (50 €) που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.
 
Αναλυτικά, τα αποτελέσματα θα τα βρείτε στο συνημμένο αρχείο

Κοινοποίηση