Ανακοίνωση Πρόσληψης με σύμβαση ορισμένου χρόνου, δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Αλεξάνδρειας

Ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (από την υπογραφή της σύμβασης κι έως 31/07/2012) ,συνολικά δώδεκα (12) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων (Βρεφονηπιοκόμων, Βρεφοκόμων, Μαγείρων, Βοηθών Μαγείρων, Καθαριστών – Καθαριστριών) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης της προκήρυξης (Πέμπτη, 1η  Σεπτεμβρίου 2011).
Συνημμένα:

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς