Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αλεξάνδρειας την Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθ. 43254/31-07-2007 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 1492/17-08-2007), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας, που θα πραγματοποιηθεί στις 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ΩΡΑ 14.00 στα γραφεία της επιχείρησης , για συζήτηση και λήψη απόφασης  επί των  παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης: 

1. Λήψη απόφασης  για έγκριση ή μη διενέργειας και ψήφισης-διάθεσης πιστώσεων για προμήθεια ειδών τροφίμων (Παντοπωλείου-Κρεοπωλείου-Αρτοζαχαροπλαστείου-Οπωροπωλείου) για τις ανάγκες της Κ.Ε.Δ.Α. για το έτος 2016.

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη διενέργειας και ψήφισης- διάθεσης πιστώσεων για προμήθεια ειδών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες της Κ.Ε.Δ.Α. για το έτος 2016.

3. Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση ή μη πολιτιστικής εκδήλωσης για τον εορτασμό της απελευθέρωσης της Αλεξάνδρειας– Έγκριση διάθεσης πίστωσης.

4. Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση ή μη πολιτιστικών εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Αγίου Δημητρίου– Έγκριση διάθεσης πίστωσης.

5. Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση  ή     μη  της     θεατρικής   παράστασης ‘’Ο ταρζάν’’ στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων.

6. Λήψη απόφασης για την παροχή ή  μη υπηρεσιών για την έκδοση νέου βιβλίου και  κλείσιμο φορολογικού μηχανισμού της    πρώην δημοτικής επιχείρησης ‘’Ε.Δ.ΑΝ.ΑΛ.’’ – Έγκριση διάθεσης πίστωσης.

7. Λήψη απόφασης για την προμήθεια ή μη υδραυλικών υλικών για την επισκευή & συντήρηση των αποδυτηρίων και των WC του ΔΑΚ Αλεξάνδρειας – Έγκριση διάθεσης πίστωσης.

8. Λήψη απόφασης για την προμήθεια ή μη ανταλλακτικών ‘’γκρουπ’’ για τον καταστροφέα γεωργικού ελκυστήρα γηπέδου– Έγκριση διάθεσης πίστωσης.

9. Λήψη απόφασης για την προμήθεια ή μη λιπασμάτων για τα δενδρύλλια στον ευρύτερο  χώρο του Δημοτικού Αμφιθεάτρου – Έγκριση διάθεσης πίστωσης.

10. Λήψη απόφασης για την προμήθεια ή μη υλικών άρδευσης για τον ευρύτερο χώρο του Δημοτικού Αμφιθεάτρου – Έγκριση διάθεσης πίστωσης.

11. Λήψη απόφασης για την προμήθεια ή μη ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της επιχείρησης – Έγκριση διάθεσης πίστωσης.

12. Λήψη απόφασης για την προμήθεια ή μη υλικών κουζίνας για τις ανάγκες λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου – Έγκριση διάθεσης πίστωσης

13. Λήψη απόφασης για την καταβολή ή μη δικαστικών εξόδων στον Γουσιόπουλο Κων/νο  – Έγκριση διάθεσης πίστωσης.

14. Λήψη  απόφασης για   την ανατροπή υπολοίπου δέσμευσης   της υπ΄αριθ. 213/2015  ΕΑΔ. 

 

 

O

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς