Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αλεξάνδρειας: Νέα Συνεδρίαση – 10/12/2012, 14:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                                                Αλεξάνδρεια,   06-12-2012
————————————–                                         Αριθ. Πρωτ. : 45225
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                     Αριθ. Πρόσκλησης: 25/2012
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
————————————-
Ταχ. Διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 42                            ΠΡΟΣ:
                       ΤΚ 59300 Αλεξάνδρεια                            Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Πληροφορίες:   Λάχανη Όλγα                                         (Ως Πίνακα Αποδεκτών)
Τηλέφωνο:        23333 50111
Fax:                   23333 23625
Email:              laxani@alexandria.gr 
                                                                                                                 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 10η  του μηνός  Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
1. Λήψη απόφασης  α) έγκριση πρακτικών ανοικτού διαγωνισμού του έργου “ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ” και β) καθορισμός νέας ημερομηνίας διαγωνισμού.
2. Λήψη απόφασης για : Α. την  έγκριση ή μη  του 1ου , 2ου και 3ου Πρακτικού  της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών του Υποέργου: “ Μελέτη αποκατάστασης των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων του Δήμου Αλεξάνδρειας ” Β. Την αποδοχή των προσφορών των συμμετεχουσών Εταιρειών Γ. Την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στη σύμπραξη  “ Πηλείδης Γεώργιος – Τσαρούχας Αθανάσιος- Κακοσίμος Κων/νος- Αράμπελος Νικόλαος- Κούκα Δούκισσα ”  Δ. την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης.
3. Λήψη απόφασης για την διάθεση πίστωσης για την προμήθεια σφραγίδων για τις υπηρεσίες του Δήμου.
4. Λήψη απόφασης για την διάθεση της πίστωσης για προμήθεια φωτοτυπιών σχεδίων για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
5. Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης για την προμήθεια εορταστικού διακόσμου.
6. Λήψη απόφασης για την  διάθεση της πίστωσης για  “ Λοιπό εξοπλισμό ” (Φωτοαντιγραφικό μηχάνημα για το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Αλεξάνδρειας).
7. Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης για την προμήθεια “ Υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων ”.
8. Λήψη απόφασης για την διάθεση της πίστωσης για “ Προμήθεια εφαρμογής δημιουργίας ηλεκτρονικών ευρετηρίων Ληξιαρχείου Δημοτικής Ενότητας Μελίκης ”.
9. Λήψη απόφασης για την διάθεση της πίστωσης για προμήθεια διαφόρων βιβλίων και εντύπων για τις υπηρεσίες του Δήμου.
10. Λήψη απόφασης για την διάθεση πίστωσης για την προμήθεια “ Υλικών  (οικοδομικών) συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ”.
11. Λήψη απόφασης για την διάθεση της πίστωσης για την συντήρηση κλιματιστικών.
12. Λήψη απόφασης για την διάθεση της πίστωσης  για την προμήθεια  λοιπού εξοπλισμού (κλιματιστικών).
 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


Φώτιος Δημητριάδης

Κοινοποίηση