Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών έως 10 Ιανουαρίου 2018

 
 
 
 
 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
 
Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.
Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του Ν.4412/2016, καταρτίζει καταλόγους εργοληπτών και μελετητών, και απευθύνει πρόσκληση για να δηλώσουν συμμετοχή οι ενδιαφερόμενοι σε μία η περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες, μέχρι και τις 10 Ιανουαρίου 2018. 
 
Α. Για Έργα
1. Οδοποιία
2. Οικοδομικά
3. Υδραυλικά
4. Ηλεκτρομηχανολογικά
5. Έργων Γεωτρήσεων
6. Έργων Πρασίνου
Β. Για Μελέτες
1. Χωροταξικές και Ρυθμιστικές (1)
2. Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές (2)
3. Αρχιτεκτονικές Κτιριακών Έργων (6)
4. Ειδικές Αρχιτεκτονικές (7)
5. Στατικές (8)
6. Μηχανολογικές , Ηλεκτρολογικές & Ηλεκτρονικές (9)
7. Συγκοινωνιακών Έργων (10)
8. Υδραυλικών Έργων (13)
9. Ενεργειακές (14)
10. Τοπογραφίας (16)
11. Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές. (20)
12. Γεωτεχνικές (21)
13. Περιβαλλοντικές (27)
Γ. Για παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών
1. Παροχή υπηρεσίας εκπόνησης εργαστηριακών ελέγχων σε μελέτες ΚΑΝ. ΕΠΕ.
2. Παροχή υπηρεσίας φυσικοχημικών αναλύσεων.
3. Παροχή υπηρεσίας ενεργειακών επιθεωρήσεων για την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών.
4. Παροχή υπηρεσίας πολιτικών μηχανικών.
5. Παροχή υπηρεσίας κτηνιάτρων.
Με την εγγραφή τους θα μπορούν να συμμετέχουν στην επιλογή αναδόχων, μέσω των δημοσίων ηλεκτρονικών κληρώσεων. Η σχετική αίτηση είτε κατατίθεται στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου (οδός Εθν. Αντίστασης 42, 59300, Αλεξάνδρεια) είτε αποστέλλεται ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ στο info@alexandria.gr, με επισυναπτόμενα δικαιολογητικά:
1. Για τους ενδιαφερόμενους για την ομάδα (Α), αντίγραφο εργοληπτικού πτυχίου ή βεβαίωση εγγραφής σε πρώην νομαρχιακό μητρώο σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής.
2. Για τους ενδιαφερόμενους για την ομάδα (Β), αντίγραφο μελετητικού πτυχίου σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής.
3. Για τους ενδιαφερόμενους για την ομάδα (Γ.1), αντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας του ενδιαφερόμενου υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για ελέγχους στον τομέα Τσιμέντου, Σκυροδέματος και Τεχνικών Υλικών και συγκεκριμένα για εργαστηριακούς ελέγχους σε μελέτες ΚΑΝ.ΕΠΕ., η οποία να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής και νομιμοποιητικά έγγραφα του νομίμου εκπροσώπου (ΦΕΚ σύστασης, καταστατικό κτλ).
4. Για τους ενδιαφερόμενους για την ομάδα (Γ.2), πιστοποιητικό διαπίστευσης του εργαστηρίου από τον Εθνικό Φορέα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) στις χημικές αναλύσεις και στη δειγματοληψία, του οποίου το πεδίο θα καλύπτει τις παραμέτρους ελέγχου ph, BOD5, COD, SO4, NH4-N, οργανικό Ν, CL, φθόριο, TOC, φαινόλες, αγωγιμότητα, φωσφορικά και βαρέα μέταλλα, πετρέλαιο/ υδρογονάνθρακες, αρσενικό (As). 
5. Για τους ενδιαφερόμενους για την ομάδα (Γ.3), πιστοποιητικό ενεργειακού επιθεωρητή και εγγραφή στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, σε ισχύ.
6. Για τους ενδιαφερόμενους για την ομάδα (Γ.4), άδεια ασκήσεως επαγγέλματος πολιτικού μηχανικού και βεβαίωση εγγραφής στο ΤΕΕ.
7. Για τους ενδιαφερόμενους για την ομάδα (Γ.5), άδειας ασκήσεως επαγγέλματος με την ειδικότητα του κτηνιάτρου και εγγραφής στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο, άδεια λειτουργίας κτηνιατρείου, υπεύθυνη δήλωση ότι ο ανάδοχος χρησιμοποιεί μόνο εγκεκριμένο και πιστοποιημένο ιατροφαρμακευτικό υλικό για την παροχή των κτηνιατρικών του υπηρεσιών, βεβαίωση ή άλλο παραστατικό πιστοποίησης από τη Δ/νση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με τη δυνατότητα πρόσβασης στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση καταχώρησης των στοιχείων των ζώων που θα σημανθούν.
Ε.Δ.
Ο Δήμαρχος
κ.α.α.

Τόκας Σωτήριος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση