Τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018, στις 14:00

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 155-162, 234 και 240 του Ν.3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 67, 266 και 267 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νομικού Προσώπου(Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού) σε τακτική  συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας που θα γίνει την  1η  Οκτωβρίου  2018  ημέρα Δευτέρα και  ώρα 14.00  με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. “Λήψη απόφασης για διαγραφές και εγγραφές βρεφών και νηπίων άνευ ΕΣΠΑ καθώς και εγγραφές βρεφών και νηπίων με ΕΣΠΑ στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. ¨Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας¨ για το σχολικό έτος 2018-2019”
 
2. “Λήψη απόφασης για έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης μίας σπουδάστριας Τμήματος Προσχολικής Αγωγής(ΤΕΙ Σίνδου) στο Νομικό Πρόσωπο”
 
3. «Λήψη απόφασης για έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης(άμισθα)  δύο(2) σπουδαστών ειδικότητας ¨Βοηθός Βρεφονηπιοκομίας¨ και ¨Τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής¨  στο Νομικό Πρόσωπο» 
 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς