Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Τρίτη 1η Οκτωβρίου 2013: Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας

 
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 1η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 1. Λήψη απόφασης για: Α. την έγκριση ή μη του 1ου και του 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών της προμήθειας « Προμήθεια κάδων απορριμμάτων συνολικής χωρητικότητας 3.200 λίτρων του Δήμου Αλεξάνδρειας » Β. την αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας : « Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΤΕΧΝΙΚΗ DION E.E. » Γ. την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στην εταιρεία : «Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΤΕΧΝΙΚΗ DION E.E. » Δ. την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης.

 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο « Μεταφορικά Μέσα ».

 3. Λήψη απόφασης για : Α. την έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών της πράξης « Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τη μεταφόρτωση των απορριμμάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας » και Β. ορισμός ημερομηνίας για την αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς.

 4. Λήψη απόφασης επί της ένστασης της εταιρείας « ΤΟΜΗ ΟΕ » κατά του ανοικτού διαγωνισμού « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ » και β) έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού του ως άνω ανοικτού διαγωνισμού.

 5. Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων οικ. έτους 2013.

 6. Λήψη απόφασης για την διάθεση της πίστωσης για δαπάνες λειτουργίας κοινωνικού παντοπωλείου Δήμου Αλεξάνδρειας (προμήθεια ελαιολάδου).

 7. Λήψη απόφασης για τη διάθεση της πίστωσης για « Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό αποστραγγιστικών τάφρων του Δ. Αλεξάνδρειας ».

 8. Λήψη απόφασης για την διάθεση της πίστωσης για τη « Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (οργάνων παιδικής χαράς) ».

 9. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου (αφορά υπόθεση της εταιρείας « ΑΛΦΑ ΜΕΝΤΟΡ Ε.Π.Ε.»

 10. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε.

 11. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2014.

 12. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους άρδευσης για το οικονομικό έτος 2014.

 13. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές για το έτος 2014.

 14. Λήψη απόφασης για την επιβολή ή μη του τέλους ελεγχόμενης στάθμευσης για το οικονομικό έτος 2014.

 15. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του συντελεστή ΤΑΠ του Δήμου Αλεξάνδρειας για το οικονομικό έτος 2014.

 16. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους διαφήμισης για το οικονομικό έτος 2014.

 17. Λήψη απόφασης για την επιβολή ή μη του φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων για το έτος 2014.

 18. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό δικαιώματος βοσκής για το οικονομικό έτος 2014.

 19. Λήψη απόφασης για την επιβολή ή μη του τέλους κοιμητηρίων του Δήμου Αλεξάνδρειας για το οικονομικό έτος 2014.

 20. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το οικονομικό έτος 2014.

 21. Λήψη απόφασης για την επιβολή ή μη του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων για το οικονομικό έτος 2014.

Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Φώτιος Δημητριάδης

Κοινοποίηση