Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

1ο Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας στη Βαμβακοκαλλιέργεια της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Βέροια : 29/6/2012
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ                      
ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Μητροπόλεως 44
Ταχ.Κωδ.: 59100 Βέροια
Πληρ.: Κ ΜΠΟΝΑΝΟΣ Κ ΜΠΕΗΣ
Τηλ.:2331350152
FΑΧ:2331028916

1ο ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

1. Στόχοι
1.1 Το παρόν δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων απευθύνεται στους βαμβακοπαραγωγούς της Π.Ε Ημαθίας με στόχο την ενημέρωσή τους για την αποτελεσματική φυτοπροστασία στον πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο.
1.2 Αφορά το διάστημα του σταδίου της εμφάνισης των πρώτων χτενιών και την οργάνωση αποτελεσματικής αυτοάμυνας κάθε βαμβακοφυτείας για όλη την καλλιεργητική περίοδο.
1.3 Απαιτείται ο βαμβακοπαραγωγός να παρακολουθεί τακτικά κάθε βαμβακοχώραφο και σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα, να εφαρμόζει τις συγκεκριμένες καλλιεργητικές πρακτικές φυτοπροστασίας και στο σωστό χρόνο, όπως περιγράφονται παρακάτω κατά περίπτωση.
2. Διαπιστώσεις
2.1 Οι βαμβακοφυτείες βρίσκονται πρώτο στάδιο ανάπτυξης με 4 ως 6 χτένια ανά φυτό. Το ύψος των φυτών είναι 30 με 40 εκατοστά.
2.2 Προβλήματα που εμφανίστηκαν με παρουσία αφίδων και τετρανύχου έχουν σε γενικές γραμμές αντιμετωπιστεί με επιτυχία, είτε με χημικούς ψεκασμούς είτε λόγω των αντίξοων καιρικών συνθηκών για τις αφίδες. Παρατηρούνται μεγάλοι πληθυσμοί ωφελίμων.
2.3 Από επιβλαβείς οργανισμούς διαπιστώθηκε παρουσία μικρού αριθμού προνυμφών πράσινου σκουληκιού ενώ σε άλλα σημεία παρατήρησης υπήρχε μικρός αριθμός συλλήψεων ενηλίκων στις φερομονικές παγίδες
3. Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές
 

Την περίοδο αυτή συστήνεται η διενέργεια του δεύτερου σκαλίσματος , και όπου ταυτόχρονα γίνεται και αζωτούχος  λίπανση ,αυτή να γίνεται με ορθολογικό τρόπο  ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική βλάστηση που οδηγεί σε οψίμιση της παραγωγής  και την δημιουργία ανώριμων φυτών με υδαρείς φυτικούς ιστούς που τα καθιστά ευπρόσβλητα στους εχθρούς και ασθένειες. Ο βαμβακοπαραγωγός δεν πρέπει να προβαίνει σε ψεκασμούς με φυτοπροστατευτικά προϊόντα για οποιαδήποτε μη εμφανισθέντα  επιβλαβή οργανισμό, ούτως ώστε να εγκατασταθούν μεγάλοι πληθυσμοί ωφελίμων κατά την εμφάνιση της δεύτερης και πιο επιζήμιας γενιάς του πράσινου σκουληκιού . Τονίζουμε δε ότι η οι προσβολές από την πρώτη γενιά του πράσινου σκουληκιού είναι μικρές μιας και τα προσβεβλημένα καρποφόρα όργανα αντικαθίστανται με νέα από το ίδιο το φυτό.

4. Εφαρμογή ψεκασμών με Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα
  Την περίοδο αυτή δεν απαιτείται καμία χημική επέμβαση εφόσον οι πληθυσμοί είναι κάτω από τόριο επέμβασης  . Σε περίπτωση που παρατηρείται ευρεία προσβολή σε βαμβακοχώραφα ,να γίνεται χρήση μόνο εκλεκτικών εντομοκτόνων   όπως ο βάκιλος θουριγίας ή το SPINOSAD  ,πάντα στο κατάλληλο σταδιο. Στην παρούσα φάση σκοπός είναι η εγκατάσταση όσο το δυνατόν περισσότερων ωφέλιμων εντόμων για την αντιμετώπιση των εχθρών (π.χ. πράσινο σκουλήκι) σε μεταγενέστερα στάδια της καλλιέργειας. Εντούτοις συστήνεται στους παραγωγούς να παρακολουθούν τακτικά την βαμβακοκαλλιέργειά τους για τυχόν προσβολές κυρίως από αφίδες, λύγκο ή τετράνυχο. Συγκεκριμένα, αν διαπιστώσουν συμπτώματα όπως κατσάρωμα, συστροφές ή σχισίματα στα φύλλα, μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία μας για περαιτέρω οδηγίες. Τονίζουμε ότι όλα τα φυτοπροστατευτικά προιόντα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε δόσεις σύμφωνα με τις ετικέτες τους.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση