Πρόσληψη, ενός Πτυχιούχου Οικ. Κατεύθυνσης από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας (Υποβολή αιτήσεων έως και τις 09/08/2013)

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  2/2013 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου (Πτυχιούχο Οικονομικής Κατεύθυνσης ή και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή και Κοινωνικών Επιστημών (Πτυχιούχο ΑΕΙ/ΤΕΙ) με διάρκεια σύμβασης ενός (1) έτους, για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Κέντρα Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου». 

Υποβολή αιτήσεων από Τετάρτη 31/07/2013 έως και Παρασκευή 9/8/2013

Στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αλεξάνδρειας, Τηλ. 2333053450 & 442 (κα Πουλουτίδου).

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο. 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς