Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη Υδρονομέων Άρδευσης κατά την αρδευτική περίοδο από το Δήμο Αλεξάνδρειας (περίοδος υποβολής: 05/04/2013 – 12/04/2013)

 
 
Πρόσκληση
Υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη Υδρονομέων Άρδευσης

 
Ο δήμος Αλεξάνδρειας προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς άρδευσης να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στην έδρα του Δήμου από 05/04/2013 έως και 12/04/2013 (εργάσιμες ημέρες και ώρες). Ο αριθμός των θέσεων ανέρχεται στις 35 κι η αρδευτική περίοδος ορίστηκε από 01/05 έως και 15/10/2013.
 
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προϋποθέσεις πρόσληψης και περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στο συνημμένο αρχείο. Έντυπα αιτήσεων παρέχονται από το Γραφείο Προσωπικού, στο τηλέφωνο 23333-50.122 κ. Κιρτικίδου Ευθυμία, κ. Χατζίκου Πηγή και στη Δ/νση : Εθ. Αντίστασης 42, Τ.Κ. 59300 Αλεξάνδρεια Ημαθίας, καθώς επίσης και από τα κατά τόπους ΚΕΠ τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  
 
 
 
 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς