Υποβολή δηλώσεων ζημίας από το χαλάζι της 03/08/2018, σε Δενδρώδεις και λοιπές καλλιέργειες στην Τ.Κ Βρυσακίου

 
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Όσοι παραγωγοί υπέστησαν ζημία από το χαλάζι της 03/08/2018 σε Δενδρώδεις και λοιπές καλλιέργειες στην Τ.Κ Βρυσακίου, μπορούν να υποβάλλουν δηλώσεις ζημιάς έως την 18/08/2018, στον Ανταποκριτή ΕΛ.Γ.Α. της T.K Βρυσακίου, καθημερινά, στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας (2ος όροφος-γραφείο 11).
 
Μετά την ημερομηνία αυτή καμία δήλωση δεν μπορεί να υποβληθεί. 
 
Για την υποβολή της δήλωσης θα πρέπει οι παραγωγοί να προσκομίζουν τη Δήλωση καλλιέργειας ΟΣΔΕ (για τον ΕΛΓΑ) 2018. 
Η
Ανταποκρίτρια ΕΛ.Γ.Α.
Τ.Κ. Βρυσακίου

 
Λάχανη Όλγα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς