Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Οικονομική Επιτροπή: Συνεδριάζει την Τρίτη, 29 Απριλίου στις 13:00

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 29η του μηνός Απριλίου του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου ( αφορά υπόθεση διαταγής πληρωμής του ΤΣΙΤΟΥΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ).

2. Λήψη απόφαση για την αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου (αφορά υπόθεση διαταγής πληρωμής της εταιρείας με την επωνυμία “ ΔΑΡΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ”).

3. Λήψη απόφασης περί: 1) Έγκρισης της υπ΄αριθμ. 12593/01-04-2014 Ενιαίας Τεχνικής μελέτης του Δήμου, 2) Διάθεση της πίστωσης για την προμήθεια υλικών φαρμακείου του Δήμου, 3) Καθορισμού της εκτέλεσης της προμήθειας υλικών φαρμακείου για το Δήμο και τα νομικά πρόσωπα αυτού για το έτος 2014.

4. Λήψη απόφασης για : Α. την έγκριση ή μη της μελέτης 61/2014 προεκτίμησης αμοιβής για την “ Εκπόνηση Αρχιτεκτονικής Μελέτης Βιοκλιματικού Σχεδιασμού για την προσθήκη αιθουσών στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας ” Β. τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης – ανάθεσης Γ. την ψήφιση της πίστωσης.

5. Λήψη απόφασης περί : α) έγκρισης των πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισμού και β) κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού για την “ προμήθεια υλικών (οικοδομικών) συντήρησης και επισκευής κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων ”.

6. Λήψη απόφασης για: Α. την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του ανοικτού Διαγωνισμού για την : “ Παροχή υπηρεσιών μεταφόρτωσης και μεταφοράς των αστικών απορριμμάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας έτους 2014 ”.

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών και κατακύρωση ή μη της προμήθειας ειδών ηλεκτροφωτισμού & εορταστικού διακόσμου για το έτος 2014.

8. Λήψη απόφασης για : 1.την έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού ανοιχτού διαγωνισμού του έργου “ Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού Κολυμβητηρίου και Αμφιθεάτρου Αλεξάνδρειας ” 2. την ανάθεση του έργου και 3. την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης.

9. Λήψη απόφασης για τον ορισμό πληρεξούσιου για παροχή γνωμοδότησης.

 

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Φώτιος Δημητριάδης

 

Κοινοποίηση