Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Έκτακτη συνεδρίαση της Οικ. επιτροπής αύριο Τετάρτη 29 Νοεμβρίου στις 13:00

 
 
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
EKTAKTHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 29η του μηνός Noεμβρίου  του έτους 2017, ημέρα Tετάρτη και ώρα 13:00  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
1.Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη της  υπ΄αρ  πρωτ. 33165/21-11-2017 ένστασης της εταιρείας  «Α.ΤΖΟΒΑΡΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ.» κατά της υπ΄αρ. 456/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλεξάνδρειας με τίτλο : «Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού (αρ.πρωτ.31496/06-11-2017) της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης αποτελεσμάτων δημοσίων συμβάσεων (προμηθειών και υπηρεσιών) για την προμήθεια με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»
(σχετική η αριθ. Αρ.Πρωτ.: 33822/28.11.2017 γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων)
2.Λήψη απόφασης για την υπαγωγή του οφειλέτη του Δήμου κ. Κίτσιου Θωμά του Γεωργίου στη ρύθμιση οφειλών του Ν.4483/2017.
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα:
Αναφορικά με το 1ο θέμα:
 
Στο άρθρο 127 του Ν4412/16  παρ. 2  ορίζονται τα εξής:  «2.Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. ……..». 
 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (προμηθειών και υπηρεσιών) συνεδρίασε και συνέταξε την υπ΄ αρ. πρωτ. 33822/28-11-2017  γνωμοδότηση  βάσει του άρθρου 221 Ν.4412/16.
Με δεδομενο το γεγονός ότι η ένσταση της εταιρείας  «Α.ΤΖΟΒΑΡΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ» κατά της υπ΄αρ. 456/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλεξάνδρειας καταχωρήθηκε στο γενικό πρωτοκολλο του Δήμου στις 21-11-2017 με αριθμο 33165, η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών για τη λήψη σχετικής απόφασης της  αναθέτουσας αρχής.
Αναφορικά με το 2ο θέμα:
Οφειλέτης του Δήμου  έχει υποβάλει αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 4483/2017, για την υπαγωγή σε ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ύψους 133.493,22 € στην Οικονομική Επιτροπή , ως αρμόδιο όργανο σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν. 3463/2006 , η οποία έχει τεθεί ως θέμα ημερήσιας διάταξης στα μέλη της  Οικονομικής Επιτροπής με την αριθμ.33794/27-11-2017 Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση. 
Το εν λόγω θέμα, κρίνεται αναγκαίο να υποβληθεί σε έκτακτη συνεδρίαση, λόγω της καταληκτικής ημερομηνίας για την υπαγωγή του οφειλέτη σε ρύθμιση την 30η Νοεμβρίου 2017 και θα πρέπει να αποσυρθεί  ως θέμα από την επόμενη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής , η οποία έχει οριστεί για την 1η Δεκεμβρίου 2017. Η έκτακτη συνεδρίαση κρίνεται απαραίτητη για την διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων του Δήμου.
 
 
Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Γκυρίνης

 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση