Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας την Τρίτη, 27 Μαρτίου στις 13:00

 
 
 
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 27η του μηνός Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
1. Λήψη απόφασης για Κατάρτιση του Σχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2018 Δήμου Αλεξάνδρειας (σχετική η αριθ. 1/19-03-2018 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αλεξάνδρειας).
2. Λήψη απόφασης για τον ορισμό Επιτροπής υπαλλήλων για τη διεξαγωγή κλήρωσης μελών επιτροπών σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.
3. Λήψη απόφασης για τη διάθεση της πίστωσης, την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και τον καθορισμό των όρων του διαγωνισμού για τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο <<Προμήθεια ανταλλακτικών άρδευσης και ανταλλακτικών μηχανημάτων-συστημάτων άρδευσης>>.
4. Λήψη απόφασης για την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος στην προϊσταμένη Διοικητικής & Οικονομικής Υπηρεσίας για τη δαπάνη παροχής γνωμοδότησης δικηγόρου επί του εγγράφου-αιτήματος της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας για ”Γνωμοδότηση επί της αρ.70/1998 απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας” β )παροχή γνωμοδότησης γ) ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου και δ) τη διάθεση πίστωσης.
5. Εγκριση ή μη του αριθ. πρωτ. 6628/22-03-2018 πρακτικού (2ο πρακτικό) της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης αποτελεσμάτων δημοσίων συμβάσεων (προμηθειών και υπηρεσιών) για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
 
6. Λήψη απόφασης περί υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο «Αμοιβή τεχνικού για χορήγηση πιστοποιητικών οχημάτων για έλεγχο ΚΤΕΟ-Χορήγηση βεβαίωσης ταχογράφου».
 
7. Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη της παροχής υπηρεσίας «Αμοιβή τεχνικού για χορήγηση πιστοποιητικών οχημάτων για έλεγχο ΚΤΕΟ-χορήγηση πιστοποιητικού ελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος».
 
8. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της δαπάνης – Υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας με τίτλο «Αστική επίγεια καταπολέμηση κουνουπιών στο Δήμο Αλεξάνδρειας».
9. Κατάρτιση σχεδίου 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
10. Λήψη απόφασης: 
Α) για την έγκριση ή μη της Έκθεσης Προδιαγραφών με αριθ. πρωτ. 6198/2018 για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2018
Β) τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας
Γ) τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας
Δ) την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης
11. Λήψη απόφασης για:
Α) την έγκριση της δαπάνης για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Αλεξάνδρειας» και 
Β) την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος προς την Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας 
Ο Πρόεδρος της 
Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Γκυρίνης

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση