Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Οικ. Επιτροπή: Νέα συνεδρίαση την Τρίτη, 24 Ιουλίου στις 13:00

 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 24η του μηνός Iουλίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
1. Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού (αριθ. πρωτ. 14501) της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων συνοπτικών διαγωνισμών (προμηθειών και υπηρεσιών) για το έτος 2018 για την προμήθεια «Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων (οικοδομικά & υδραυλικά)»
2. Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη της προμήθειας με τίτλο: <<Προμήθεια εργαλείων υπηρεσίας πράσινου>>.
3. Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη της παροχής της υπηρεσίας με τίτλο: <<Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείων (προμήθεια σφραγίδων)>>. 
4. Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη της προμήθειας με τίτλο : <<Προμήθεια  εξοπλισμού  (αντλίες , inverter, και λοιπών παγίων ) για το αρδευτικό δίκτυο της Δημοτικής Ενότητας Μελίκης >>.
5. Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη της παροχής υπηρεσίας με τίτλο:<<Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων της Δημοτικής Ενότητας Πλατέος του Δήμου Αλεξάνδρειας>>.
6. Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη της παροχής υπηρεσίας με τίτλο :<<Έξοδα ταχυμεταφοράς επιστολών του Δήμου (courier)>>.
7. Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη της προμήθειας με τίτλο: <<Λοιπός εξοπλισμός (προμήθεια διαφόρων αντιγράφων κλειδιών, κλειδαριών και εξαρτημάτων αυτών)>>.
8. Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας: <<Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των φωτοτυπικών, εκτυπωτών και φαξ του Δήμου>>.   
9. Λήψη απόφασης για την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος προς την Προϊσταμένη Οικονομικής Υπηρεσίας αναφορικά με την εκτέλεση του έργου <<Ασφαλτόστρωση υφιστάμενης αγροτικής οδού με στόχο τη βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη στην περιοχή του οικισμού Παλιού Προδρόμου, Δ.Ε. Μελίκης>>.
10. Λήψη απόφασης περί υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος για τη μίσθωση με τίτλο: <<Ενοίκιο βιολογικών τουαλετών για τις εμποροπανηγύρεις του Δήμου>>. 
11. Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης δικηγόρου,β) υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος στην προΐσταμένη Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας για την κάλυψη της δαπάνης γ)τη διάθεση πίστωσης  δ) τον ορισμό δικηγόρου για τις παραιτέρω ενέργειες ( εφόσον απαιτηθεί).
Ο

Πρόεδρος της 

Οικονομικής Επιτροπής

Γκυρίνης Παναγιώτης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση