Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας την Τρίτη, 15 Μαρτίου στις 13:00

 
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΡΙΤΗ, 15 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΙΣ 13:00 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 15η  του μηνός  Μαρτίου  του έτους 2016, ημέρα  Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 
1. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Τοπικής Κοινότητας Κυψέλης.
 
2. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση των υπ΄αριθμ. 21 & 22 (ενιαίο κατάστημα ) & 32 καταστημάτων που βρίσκονται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας του Δήμου Αλεξάνδρειας.
 
3. Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη ποσού από τον υπ΄αριθμ. 2012/056 Χ.Κ. Τέλους άρδευσης.
 
4. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου (αφορά υπόθεση του “ Αθανασίου Χρυσάφη ”).
 
5. Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης , των τεχνικών προδιαγραφών, τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης, των όρων του διαγωνισμού και τη διάθεση πίστωσης για την  “ προμήθεια  και μεταφορά χωμάτων και χαλικιών ”.
 
6. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρακτικών διενέργειας & αξιολόγησης αποτελεσμάτων του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Αλεξάνδρειας και των Νομικών του Προσώπων  για το έτος 2016, καθώς και έγκριση ή μη του πρακτικού επί υποβληθεισών  ενστάσεων.
 
7. Λήψη απόφασης επί της ένστασης των ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΒΒΑ και ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΒΑΣ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ  κατά του αριθμ. 6013/29-02-2016 1ου πρακτικού διενέργειας & αξιολόγησης των προσφορών για τον διαγωνισμό “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ” και για την έγκριση ή μη των πρακτικών του ως άνω ανοικτού διαγωνισμού.
 
8. Λήψη απόφασης περί περαίωσης εργασιών της εκπονούμενης μελέτης με τίτλο “ Τροποποίηση της περιβαλλοντικής μελέτης ΔΚ Μελίκης ”, έγκριση της και οριστική παραλαβή από την Οικονομική Επιτροπή.
 
9. Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης  για την  “ προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων ” .
 
10. Ανάκληση δέσμευσης των πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
 
11. Λήψη απόφασης για την διάθεση πίστωσης για την “ προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων   (σιδηρικά – αναλώσιμα ) ”.
 
12. Λήψη απόφασης για τη διάθεση της πίστωσης για την προμήθεια με τίτλο “ Έπιπλα & σκεύη / προμήθεια επίπλων για τη βιβλιοθήκη της Δημοτικής Ενότητας Αλεξάνδρειας ”.
 
13. Λήψη απόφασης  Α. για την έγκριση ή μη της ,μελέτης υπ΄αριθμόν  14/2016 για την παροχή της υπηρεσίας “ Μεταφόρτωση και μεταφορά των αστικών απορριμμάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2016 ”, Β. τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας Γ. τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας Δ. την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης.
 
14. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στη Δ.Κ. Αλεξάνδρειας του
Δήμου Αλεξάνδρειας.
 
15. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας  για την εκμίσθωση του αριθμ. 631 (σχολικός κλήρος Νηπιαγωγείου Καμποχωρίου) αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Τ.Κ.  Καμποχωρίου του Δήμου Αλεξάνδρειας.
 
16. Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία : “ Παροχή υπηρεσιών  συμβούλου υποστήριξης  για την προετοιμασία φακέλου έργου και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης  στο πλαίσιο του Διακρατικού Προγράμματος  Συνεργασίας  INTERREG  BALKAN MEDITERRANEAN 2014-2020 ”.
 
17. Λήψη απόφασης για τον ορισμό Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών για την υπηρεσία με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016».
Ο
Πρόεδρος  της
Οικονομικής ΕπιτροπήςΠαναγιώτης Γκυρίνης

 

Κοινοποίηση