Θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αλεξάνδρειας την επόμενη Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου στις 14:00

 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθ. 43254/31-07-2007 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 1492/17-08-2007), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας, που θα πραγματοποιηθεί στις  14 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00΄ στα γραφεία της επιχείρησης <οδός Βεροίας – Δημοτικό Κολυμβητήριο>, για συζήτηση και λήψη απόφασης  επί των  παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών  για το έτος 2019.
 
2. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής  υπηρεσιών το έτος 2019.
 
3. Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων   για το έτος 2019.
 
4. Λήψη απόφασης για την παράταση των συμβάσεων της προμήθειας τροφίμων και ειδών παντοπωλείου της Κ.Ε.Δ.Α.
O

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 
 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς