Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη, 11 Απριλίου στις 13:00

 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 11η του μηνός Απριλίου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
1. Ανάκληση δέσμευσης πίστωσης προυπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
2. Λήψη απόφασης για την διάθεση πίστωσης για την δαπάνη της παροχής υπηρεσίας με τίτλο : << Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείων (προμήθεια σφραγίδων) >>.
3. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τη ψήφιση πιστώσεων πολυετών δαπανών για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τον Δήμο και τα Νομικά πρόσωπα για τα έτη 2017-2018.
4. Έγκριση έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών επέκτασης δικτύου ΦΟΠ- Διάθεση πίστωσης.
5. Λήψη απόφασης περί υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος για την προμήθεια με τίτλο : “Προμήθεια υγρών καυσίμων Δήμου Αλεξάνδρειας”.
6. Λήψη απόφασης για την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος για την υπηρεσία : “Αμοιβή ορκωτού ελεγκτή-λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) του Δήμου Αλεξάνδρειας για την οικονομική χρήση 2016″.
7. Λήψη απόφασης για την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος, προς την Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας, για την προμήθεια με τίτλο : “Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη Δ.Ε. Αντιγονιδών”.
8. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου  πρακτικού ανοιχτού διαγωνισμού του έργου “Κατασκευή και αποκατάσταση οδοποιίας στο Δήμο Αλεξάνδρειας” (Α.Μ 68/2016).
9. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του υπ’ αριθ. 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων δημοσίων συμβάσεων (προμηθειών και υπηρεσιών) του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων (οικοδομικά υλικά)»
Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής ΕπιτροπήςΠαναγιώτης Γκυρίνης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση