Ημέρα: 10 Μαρτίου 2018

Νέα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας την Τρίτη, 13 Μαρτίου στις 14:00

     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΤΑΚΤΙΚΗΣ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθ. 43254/31-07-2007 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 1492/17-08-2007), σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας, που θα πραγματοποιηθεί στις  13 Μαρτίου 2018 ημέρα...

Περισσότερα

Δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 13:00 της Δευτέρας, 15 Ιανουαρίου

      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣΈχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, καλείστε να προσέλθετε σε  δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 15η του μηνός Ιανουαρίου του  έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και...

Περισσότερα

Μέγεθος γραμματοσειράς