Πρόεδροι Κοινότητας Γιδά

Εκτύπωση

Πηγές :Γιδάς Άνθρωποι και τοπία

Αλεξάνδρεια 2008

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας