Εκτύπωση
 
 
 
Δημοτικές Ενότητες Δήμου Αλεξάνδρειας
 
                                                          (πηγή: Στοιχεία απογραφής έτους 2011) 
 
Τοπικές Κοινότητες και χωριά Δημοτικής Ενότητας Αλεξάνδρειας 

 

 

Τοπικές Κοινότητες και χωριά Δημοτικής Ενότητας Αντιγονιδών

 

 

 

Τοπικές Κοινότητες και χωριά Δημοτικής Ενότητας Μελίκης

 

 

 

Τοπικές Κοινότητες και χωριά Δημοτικής Ενότητας Πλατέος