Εκτύπωση

 

 

 

 

Σύγκλιση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) Δήμου Αλεξάνδρειας

 

Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 32/4046/16-02-2018 Απόφασης Δημάρχου Αλεξάνδρειας ορίστηκε σύσκεψη του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) Δήμου Αλεξάνδρειας , την Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 10:00 στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας  (Εθν. Αντιστάσεως 42, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) με θέματα:

 

 

Εκτός από τα μέλη που ορίστηκαν στη σχετική απόφαση Δημάρχου, προαιρετική (και επιθυμητή) είναι η συμμετοχή και άλλων υπηρεσιών-οργανισμών.

 

                                  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ