Εκτύπωση

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΒΡΟΧΗ ΤΗΣ 16/07/2017
ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

 

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛΓΑ, απέστειλε τον Πίνακα με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από το ζημιογόνο αίτιο ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 16ης ΙΟΥΛΙΟΥ  2017 στις δενδρώδεις καλλιέργειες παραγωγών (ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ)  της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας.

Τα πορίσματα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων παραγωγών για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως τις 10-03-2018.

Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα των πραγματογνωμοσυνών και όποιος διαφωνεί με αυτά, μπορεί να υποβάλλει αίτηση επανεκτίμησης μέσα στην παραπάνω προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών, στους κάτωθι Ανταποκριτές ΕΛΓΑ της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας: