Εκτύπωση

 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 
Ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης  και απορριπτέων για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών του.
 
Επί των αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από σήμερα. Η ένσταση κατατίθεται απευθείας στο ΑΣΕΠ, συγκεκριμένα στην Διοικητική υπηρεσία του Αποκεντρωμένου Τμήματος ΑΣΕΠ Θεσσαλονίκης (Λεωφόρος Γ. Σχολής 65, 57001 Θέρμη), συνοδεία παραβόλου (20€).
 
Συνημμένα: Το πρακτικό της Επιτροπής - Πίνακας Κατάταξης - Πίνακας Απορριπτέων