Home Διοίκηση Δημοτικό Συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο

E-mail Εκτύπωση PDF

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕKΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010) και του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42), σε  έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 06 Μαρτίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

Λήψη απόφασης για έγκριση επιχορήγησης ή μη χρηματικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους-Διάθεση πίστωσης.

Το θέμα αφορά στο σοβαρό ατύχημα που υπέστη η ανήλικη κόρη οικογένειας συνδημότη μας κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στην Ιταλία και με δεδομένο ότι η οικογένεια είναι χαμηλού οικογενειακού εισοδήματος, κρίνεται κατεπείγουσα η συνεδρίαση για την άμεση χορήγηση χρηματικού βοηθήματος με σκοπό την αντιμετώπιση των τρεχουσών αναγκών.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗΣ
 
 
E-mail Εκτύπωση PDF

 
 Έκδοση ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας
αναφορικά με καταλήψεις σχολικών κτιρίων 
από μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξάνδρειας αποφάσισε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, κατά τη συνεδρίαση της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου 2014, να εκδώσει το παρακάτω ψήφισμα, θέλοντας να εκφράσει την αλληλεγγύη του στη διαμαρτυρία των μαθητών ενάντια στην εκπαιδευτική πολιτική της Κυβέρνησης και την αγωνία τους για το μέλλον.  Το κείμενο του ψηφίσματος έχει ως εξής:
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας εκφράζει την αλληλεγγύη και την  υποστήριξή του  στους μαθητές που διαμαρτύρονται για την εξοντωτική εκπαιδευτική πολιτικής της κυβέρνησης , τον τρόπο λειτουργίας του σημερινού σχολείου και αγωνιούν για το μέλλον τους αφού : «Ο νέος νόμος για το λύκειο και την κατάρτιση, με την καθιέρωση της τράπεζας θεμάτων και των πανελ­λαδικού τύπου εξετάσεων σε όλες τις τάξεις του λυκείου και σε όλα τα μαθήματα μαζί με την αλλαγή στον τρόπο προαγωγής, θα αυξήσει την μαθητική διαρροή μειώνοντας τον αριθμό των μαθητών στο λύκειο και ωθώντας τους βίαια στην πρόωρη μεταγυμνασιακή στενή κατάρτιση και την εκμεταλλευτική μαθητεία».
 
 • Με το «νέο λύκειο» καταργείται η δωρεάν παιδεία καθώς οι μαθητές μας εξαναγκάζονται έμ­μεσα να προσφύγουν στην παραπαιδεία ώστε να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις πολύ απαιτητι­κές μαθητικές τους υποχρεώσεις, δεν υπάρχει αξιοκρατία αφού κάθε σχολείο δίνει διαφορετικά θέματα πανελληνίων από την τράπεζα θεμάτων και έτσι η αξιολόγηση των μαθητών δεν βασίζε­ται στην ισοτιμία
Χαρακτηριστικό παράδειγμα στον νομό μας (Ημαθία), είναι πως φέτος το 20,04% των μαθητών της α’ λυκείου ήταν μετεξεταστέοι ενώ με το παλιό σύστημα την περσινή χρονιά ήταν μόλις το 3,24%

• Το σχολείο δεν είναι πλέον ζωντανός οργανισμός και το μέσον για να διαμορφώσει σωστούς ανθρώπους, οξυδερκείς πολίτες, που θα είναι χρήσιμοι στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, αλλά απομακρύνει τα παιδιά από τον καθηγητή αφού δεν του δίνει το περιθώριο να κάνει κάποια άλλη δραστηριότητα εκτός βιβλίου ή να βοηθήσει τους μαθητές εξηγώντας τα μαθήματα περισ­σότερες φορές λόγω της επιβαρυμένης και πολύ μεγάλης ύλης.

• Το σύστημα περιορίζει τις σχολές που θα είχαν την δυνατότητα εισαγωγής,  αφού ο μαθητής μπορεί να δηλώσει μόνο ένα πεδίο (ενώ παλιότερα 2) και τα πεδία πρόκειται να αυξηθούν (από 5 σε 6) . Άρα όπως γίνεται αντιληπτό ο αριθμός σχολών που μπορούν να δηλώσουνε είναι αρκε­τά μικρότερος από το προηγούμενο σύστημα.

• Το νέο λύκειο έχει μεταβληθεί σε ένα εξοντωτικό και συνεχές εξεταστικό σύστημα που απο­τρέπει τον νέο να φοιτά σε αυτό. Ο μαθητής αντιμετωπίζεται σαν να είναι ένα ρομπότ μνήμης και αντοχής το οποίο θα πρέπει αποκλειστικά να διαβάζει , πράγμα το οποίο εμποδίζει τους νέους να καλλιεργούν τα ενδιαφέροντας τους και επομένως η δημιουργικότητα της ηλικίας δεν διοχετεύεται σε κάτι ουσιαστικό.
 
• Το ότι οι τάξεις έχουν συμπτυχτεί και ο αριθμός μαθητών σε κάθε τάξη είναι μεγάλος κάνει το μάθημα ανεπαρκές για τον μαθητή αφού ο καθηγητής δυσκολεύεται να διακρίνει και να αντιμε­τωπίσει τις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή ξεχωριστά. Οπότε η εξατομικευμένη διδασκαλία έχει ¨ακυρωθεί¨.

• Οι δημόσιες δαπάνες για την παιδεία συνεχώς συρρικνώνονται: 2,75% του ΑΕΠ με συνεχή μείωση τα επόμενα χρόνια, όταν ο μέσος όρος στην Ε.Ε. είναι πάνω από 5%.Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η έλλειψη σχολικών φυλάκων και οι μειωμένες υλικοτεχνικές υποδομές του σχολείου

• Οι ώρες της φυσικής αγωγής έχουν μειωθεί (από 3 σε 2). Γεγονός που δείχνει την παραμέληση της σωματικής υγείας και άσκησης από το εκπαιδευτικό σύστημα, σε μία κοινωνία που λόγω της οικονομικής κρίσης πολλές οικογένειες δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να στείλουν τα παιδιά τους σε εξωσχολικές δραστηριότητες ώστε να αθληθούν.

Κλείνοντας θέλουμε να τονίσουμε πως το «νέο λύκειο» αναπαράγει τους ταξικούς φραγμούς στη μόρφωση. Ακόμα ισοπεδώνει τις ιδιομορφίες και τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής και σχολικής μονάδας και ο μαθητής αντιμετωπίζει ένα πλήρως εξουθενωτικό σύστημα το οποίο δεν του προσφέρει ουσιαστική μόρφωση. 
 
 
 
E-mail Εκτύπωση PDF
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΣύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ. 5 και 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010) καθως και των άρθρων 2 παρ. 112 και 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42), σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 15-10-2014 ημέρα Tετάρτη και ώρα 19 :00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:  


1. 14η Αναμόρφωση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2014

2. Λήψη απόφασης για την 15η Αναμόρφωση του προυπολογισμού οικονομικού έτους 2014

3. 16η Αναμόρφωση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2014-Tροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2014

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της έναρξης διαδικασιών σχετικά με τον εκ νέου καθορισμό πιστωτικού ιδρυματος για την εντοκη κατάθεση εσόδων του Δήμου Αλεξάνδρειας

5. Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσών άρδευσης του έτους 2013 σε δημότες της Δημοτικής Ενότητας Μελίκης του Δήμου Αλεξάνδρειας

6. Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη από τους Χρηματικούς Καταλόγους με τίτλο «Δικαίωμα Βοσκής-ΤΑΠ Τ.Κ. Αγκαθιάς της Δημοτικής Ενότητας Μελίκης Δήμου Αλεξάνδρειας»

7. Διαγραφή χρηματικών καταλόγων

8. Λήψη απόφασης για τον ορισμο υπολόγου διαχειριστή των πιστώσεων που υλοποιούνται μέσω της Τράπεζας Ελλάδος

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση των μετακινήσεων του Δημάρχου και των δημοτικών συμβούλων στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
10. Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών της έκτακτης μετακίνησης του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου στην Αθήμα για υπηρεσιακούς λόγους

11. Λήψη απόφασης για την:
-Διοργάνωση των εκδηλώσεων της εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου έτους 2014 καθώς και διάθεση της πίστωσης από τον προυπολογισμό οικονομικού έτους 2014
-Διοργάνωση των εκδηλώσεων της επίσημης εορτής της απελευθέρωσης της Αλεξάνδρειας στις 18 Οκτωβρίου 2014 καθώς και διάθεση της πίστωσης από τον προυπολογισμό οικονομικού έτους 2014

12. Λήψη απόφασης για την ψήφιση πιστώσεων από τον προυπολογισμό οικονομικού έτους 2014 για την κατάθεση στεφάνων κατά τον εορτασμό του Πολυτεχνείου την 17η Νοεμβρίου και του εορτασμού των Ενόπλων Δυνάμεων την 21η Νοεμβρίου στην έδρα του Δήμου

13. Προέγκριση ή μη παράτασης συνολικής προθεσμίας με αναθεώρηση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (VACUUM) ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΠΛΑΤΕΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ»

14. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΚΛΕΙΔΙΟΥ» Α.Μ. 42/2014

15. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΚΛΕΙΔΙΟΥ» Α.Μ. 42/2014

16. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας για το έργο «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ¨Α.Μ. 8/2014

17. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ¨Α.Μ. 8/2014

18. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου στην Τ.Κ. Πλατάνου»

19. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Ανάπλαση πλατείας Μακεδονικού Αγώνα στη Δ.Κ. Μελίκης»

20. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. Π. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ» του Δήμου Αλεξάνδρειας  (Α.Μ. 53/14)

21. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΟΣ» του Δήμου Αλεξάνδρειας (Α.Μ. 91/13)

22. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ Ο.Τ. 202-203 ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» του Δήμου Αλεξάνδρειας  (Α.Μ. 55/14).

23. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ» του Δήμου Αλεξάνδρειας  (Α.Μ. 65/14)

24. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΝΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ» (A.M. 67/2011)                          

25. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ» (A.M. 15/2011)     

26. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥ» (A.M. 74/2013)   

27. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών οικισμών Παλαιόχωρας Τ.Δ. Κορυφής και Λιανοβεργίου - Παλαιοχωρίου Τ.Δ. Λιανοβεργίου»  (Α.Μ. 305/2009 της πρώην ΤΥΔΚ Ν. Ημαθίας) του πρώην Δήμου Πλατέος.                                                

28. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα για τη ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ» Α.Μ. 21/2014

29. Αποφαση περί αποδοχής ή μη απόφασης γεν. Γραμματέα απ/νης δ/νσης Μ-Θ και επίχωσης σκάμματος στο πλαίσιο του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ»

30. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Κατασκευή και Αποκατάσταση οδοποιίας στο Δήμο Αλεξάνδρειας»

31. Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στον Οικισμό Κεφαλοχωρίου

32. Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στον Οικισμό  Επισκοπής

33. Επαύξηση ισχύος του δικτύου ΦΟΠ στον Οικισμό Παλαιόχωρας

34. Επαύξηση ισχύος του δικτύου ΦΟΠ στον Οικισμό Κυδωνέας

35. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση νεκροταφείων οικισμών Αγ. Τριάδας και Τριλοφιάς στην Τ.Κ. Αγκαθιάς» (Α.Μ. 52/2014)

36. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου πρωην Δημοτικών Σφαγείων Αλεξάνδρειας (τμήμα υπ΄αριθ. 468 αγροτεμαχίου)» (ΑΜ 2/2014)

37. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση χώρου νεκροταφείων ατις Τ.Κ. Καμποχωρίου, Κυψέλης, Προδρόμου,Πλατέος, Πλατάνου και Κυδωνιάς» (Α.Μ. 87/2013)

38. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Επικάλυψη τσιμενταυλάκων στην Τοπική Κοινότητα Λουτρού» ( ΑΜ 90/2013)

39. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Ορτιστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Διάτρηση Εθνικού Δρόμου στο Νησέλι»(ΑΜ 62/2012)

40. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβης του έργου με τίτλο: «Επεμβάσεις σε τμήμα στέγης του Δημοτικού Καταστήματος της Δ.Κ. Πλατέος» (Α.Μ. 29/2012)

41. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Εργασίες ολοκλήρωσης Δημοτικού Θεάτρου Πλατέος» (ΑΜ 2/2013)

42. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση Δημοτικής ακινήτου εκτάσεως (αγροτεμαχίων) Τ.Κ. Αράχου Δήμου Αλεξάνδρειας Ν. Ημαθίας

43. Δωρεάν παραχώρηση ή μη προς χρήση δημοτικών ακινήτων της Δημοτικής Κοινότητας Μελίκης.( Αρμοδιότητας Δημοτικού Συμβουλίου)

44. Έγκριση ή μη της αριθ. 213/2014 απόφασης της Κ.Ε.Δ.Α. με τίτλο «Λήψη απόφασης για την κατάρτιση και ψήφιση τροποποίησης του προυπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Α. οικονομικού έτους 2014»

45. Έγκριση ή μη της αριθ. 214/2014 απόφασης της Κ.Ε.Δ.Α. με τίτλο «Πρόταση προς το Δημοτικό Συμβουλιο για αποζημίωση Πρόεδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας (Κ.Ε.Δ.Α.)»

46. Eγκριση ή μη της υπ’αριθ. 77/2014 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας» με θέμα «Λήψη απόφασης για καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο καθώς και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Ν.Π.Δ.Δ. “ Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας”»

47. Λήψη απόφασης:
Α.για την αποδοχή ή μη της αίτησης κωλύματος τoυ δημοτικού συμβούλου κ. Ράπτη Δημήτριου αναφορικά με τον ορισμό του ως τακτικό μέλος της  Επιτροπής  Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Εργασιών & Υπηρεσιών άνω των 2.934,70 € χωρίς ΦΠΑ για το υπόλοιπο του έτους 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του  Π.Δ. 28/80 (σχετική η αριθ. πρωτ. 36306/18-09-2014 αίτηση)
Β.για τον ορισμό, με επιλογή κλήρου,νέου τακτικού μέλους της Επιτροπής Βεβαίωσης καλής Εκτέλεσης Εργασιών & Υπηρεσιών άνω των 2.934,70€ χωρίς ΦΠΑ για το υπόλοιπο του έτους 2014

48. Λήψη απόφασης
Α. για την αποδοχή ή μη της αίτησης παραίτησης τoυ δημοτικού συμβούλου κ. Κούγκα Αθανάσιου από τη θέση του ως τακτικό μέλος της  Επιτροπής  Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Εργασιών & Υπηρεσιών εως 2.934,70 € χωρίς ΦΠΑ  για το υπόλοιπο του έτους 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του  Π.Δ. 28/80 (σχετική η αριθ. πρωτ. 37807/29-09-2014 αίτηση)
Β. για τον ορισμό, με επιλογή κλήρου, νέου τακτικού μέλους της Επιτροπής Βεβαίωσης καλής Εκτέλεσης Εργασιών & Υπηρεσιών εως  2.934,70€ χωρίς ΦΠΑ για το υπόλοιπο του έτους 2014

49. Λήψη απόφασης για τον ορισμό, με επιλογή κλήρου, μελών της επιτροπής παραλαβής στο Δήμο Αλεξάνδρειας για τα έργα αξίας μέχρι 5.869,41€ για το υπόλοιπο του έτους 2014

50. Λήψη απόφασης :
Α) Για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε. 
Β) Για τον ορισμό ενός (1) εκπροσώπου του για τη συμμετοχή του στη διαδικασία ορισμού ενός συμβούλου που θα εκπροσωπεί τους δήμους –μετόχους της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε στο Εποπτικό Συμβούλιο της εταιρείας
Γ)Για τον ορισμό εκπροσώπου ή εκπροσώπων για τη συμμετοχή του Δήμου στην Εκτακτη Γενική Συνέλευση της ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε. και κατανομή των μετοχών του Δήμου Αλεξάνδρειας

51. Λήψη αποφασης για τον ορισμό δυο αιρετών εκπροσώπων του Δήμου στο Διοικητικό Σύμβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας

52. Λήψη απόφασης για τον ορισμό ενός αιρετού τακτικού εκπροσώπου του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Αλεξανδρινή Γη»με τον αναπληρωτή του

53. Για τροποποίηση της αριθ.278/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου-Αντικατάσταση ορισθείσας υπεύθυνης υπαλλήλου για τη λειτουργία του «Κέντρου Δια Βίου  Μάθησης Δ.Αλεξάνδρειας». 

54. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αλεξανδρειας που θα συμμετέχουν στην Επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς

55. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στην επιτροπή  για τη γνωμοδότηση της άδειας εγκατάστασης και χρήση εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων  Δ.Αλεξάνδρειας.

56. Για ανασυγκρότηση Α΄/θμιου και Β΄/θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Κινηματογράφων-Θεάτρων κ.λ.π.

57. Λήψη απόφαση για σύνθεση οργάνου  για την άσκηση ελέγχου και βεβαίωσης παραβάσεων στους παιδότοπους Δ.Αλεξάνδρειας. 

58. Ορισμός τριών (3) αντιπροσώπων του Δήμου Αλεξάνδρειας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σύνδεσμος Υδρεύσεως Δήμου Αλεξάνδρειας και Κοινοτήτων Νομού Ημαθίας

59. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της κ. Παντοπούλου Αικατερίνης του Βασιλείου

60. Διαγραφή επαγγελματία πωλητή λαικών αγορών

61. Διαγραφή επαγγελματία πωλητή λαικών αγορών

62. Λήψη απόφασης για την υποβολή προς χρηματοδότηση στο πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (Π.Α.Α. 2007-2013) πρότασης με τίτλο : « Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στη Δημοτική Κοινότητα Μελίκης» ενδεικτικού προυπολογισμού 50200.000,00 ευρώ άνευ Φ.Π.Α.

63. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 570/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση πρόσληψης ενός δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής»

64. Γνωμοδότηση Δ.Σ. αναφορικά με το έργο «Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στα πλαίσια της ανανέωσης –τροποποίησης της υφιστάμενης δραστηριότητας «Παραγωγή (α) οργανικού εδαφοβελτιωτικού –οργανοχουμικών λιπασμάτων και (β) ανακύκλωση –αποβουλκάνωση ελαστικών» της εταιρείας ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Α.Ε. στα με αριθ. 277 και 278 αγροτεμαχια αγροκτήματος Πλατέος του Δήμου Αλεξάνδρειας, ΠΕ Ημαθίας Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» (υποκατηγορία Α2 ομάδα 4η Συστηματα Περιβαλλοντικών Υποδομών Α/Α 12)»


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 
E-mail Εκτύπωση PDF

 

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ 10Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
Συνεδριάζει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Αλεξάνδρειας την Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014 κι ώρα 20:00 το βράδυ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου σε τακτική συνεδρίαση με πενήντα ένα (51) θέματα ημερησίας διάταξης. Ακολουθεί η λίστα των θεμάτων που θα συζητηθούν:
 
1. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. Δήμου Αλεξάνδρειας με την επωνυμία “Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Δήμου Αλεξάνδρειας”»
 
2. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αλεξάνδρειας με την επωνυμία “Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας”»
 
3. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. του Δήμου Αλεξάνδρειας με την επωνυμία “Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας (Κ.Ε.Δ.Α.)”»
 
4. Ορισμός μελών Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας»
 
5. Ορισμός μελών Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας»
 
6. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης ακινήτων που μισθώνονται από το Δήμο και ανήκουν σε τρίτους (270/81) για το έτος 2014
 
7. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για τη μίσθωση από το Δήμο ή τις κοινότητες, πραγμάτων ανήκοντα εις τρίτους για το έτος 2014
 
8. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό κ.λ.π. μεταξύ Δήμου & φορολογουμένων έτους 2014
 
9. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών επθτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2014
 
10. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών επιτροπής Ν.3463/06 άρθρο 186 παρ. 5 «Εκποίηση ακινήτων» έτους 2014
 
11. Σύσταση Επιτροπής Γνωμοδοτικού χαρακτήρα σε θέματα προστασίας της Δημόσιας Υγείας και της Δημόσιας Υγιεινής
 
12. Ορισμός Μελών Επιτροπής Διαχείρισης του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αλεξάνδρειας
 
13. Ορισμός ενός αιρετού εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του ως υπεύθυνο για την οργάνωση και λειτουργία της « Ομάδας Εθελοντών Δήμου Αλεξάνδρειας» για την προώθηση του εθελοντισμού στο Δήμο Αλεξάνδρειας
 
14. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αλεξάνδρειας στο Νέο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων –Προαγωγής Υγείας ήτοι:
 
α) Ενός αιρετού εκπροσώπου του Δήμου Αλεξάνδρειας με τον αναπληρωτή του
β) ενός εκπροσώπου (υπάλληλο) του Δήμου Αλεξάνδρειας με τον αναπληρωτή του
 
15. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για τη λειτουργία των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης στο Δήμο Αλεξάνδρειας
 
16. Όρισμος τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου Δήμου Αλεξάνδρειας για το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προάγωγης της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας «ΠΡΟΣΒΑΣΗ»
 
17. Αναπροσαρμογή ή μη του  τέλους  διαφήμισης για το οικονομικό έτος 2015
 
18. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους  χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το οικονομικό έτος 2015 και επιβολή ή μη τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων σε Φορείς, Οργανισμούς κ.τ.λ. των οποίων τα δίκτυα εκτείνονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου
 
19. Λήψη απόφασης για την επιβολή ή μη του φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων για το έτος 2015
 
20. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2015
 
21. Λήψη απόφασης για την επιβολή ή μη του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων για το οικονομικό έτος 2015
 
22. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του συντελεστή ΤΑΠ του Δήμου Αλεξάνδρειας για το οικονομικό έτος 2015
 
23. Λήψη απόφασης για την επιβολή ή μη του τέλους ελεγχόμενης στάθμευσης για το οικονομικό έτος 2015
 
24. Αναπροσαρμογή του τέλους  χρήσης από εμποροπανηγύρεις , παζάρια και λαϊκές αγορές για το έτος 2015
 
25. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό δικαιώματος βοσκής για το οικονομικό έτος 2015
 
26. Λήψη απόφασης για την επιβολή ή μη του τέλους κοιμητηρίων του Δήμου Αλεξάνδρειας για το οικονομικό έτος 2015
 
27. Αναπροσαρμογή ή μη του  τέλους  άρδευσης για το οικονομικό έτος 2015
 
28. Λήψη απόφασης για την έγκριση και τον τρόπο διενέργειας προμήθειας ειδών τροφίμων (παντοπωλείου-κρεοπωλείου-αρτοζαχαροπλαστείου-οπωροπωλείου) για το Δήμο Αλεξάνδρειας και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού» για το έτος 2015
 
29. Λήψη απόφασης για την έγκριση και τον τρόπο διενέργειας προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων για το 2015

30. Εγγραφή του Δήμου, ως συνδρομητή στην τράπεζα πληροφοριών «Δομική Ενημέρωσης Α.Ε.»
 
31. Εγγραφή του Δήμου, ως συνδρομητή στην ηλεκτρονική βάση νομικών πληροφοριών «ΝΟΝΟΤΕΛΕΙΑ»
 
32. Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπολόγου διαχειριστή των πιστώσεων που υλοποιούνται μέσω της Τράπεζας Ελλάδας
 
33. Εξουσιοδότηση προσώπων για υπογραφή επιταγών του Δήμου και παροχή εξουσιοδότησης για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής WINBank με την Τραπεζα Πειραιώς Α.Ε.
 
34. Λήψη απόφασης για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της μάχης του Σταυρού καθώς και διάθεση της πίστωσης από τον προυπολογισμό οικονομικού έτους 2014
 
35. Σχετικά με συμψηφισμό εσφαλμένων ασφαλιστικών εισφορών
 
36. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση του υπ΄αριθ. 36 καταστήματος που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας
 
37. Εκμίσθωση χωρίς δημοπρασία της χρήσης του Ανοικτου Δημοτικού Αμφιθεάτρου Αλεξάνδρειας στην Αθλητική Ένωση (ΑΕ) Αλεξάνδρειας για την πραγματιποίηση Μουσικής Συναυλίας
 
38. Λήψη απόφασης για τη λύση μίσθωσης του υπ΄ΑΡΙΘ. 403 αγροτεμαχίου έκτασης 4,4 στρεμμάτων αγροκτήματος Τ.Κ. Ξεχασμένης
 
39. Λήψη απόφασης για :
 
Α. Λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης τροποποίησης της ενταγμένης πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Περιβάλλον –Αειφόρος Ανάπτυξη» με τίτλο : « Αποκατάσταση χώρων ενεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων Δήμου Αλεξάνδρειας και προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τη μεταφορά των απορριμμάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας» με κωδικό ΜΙΣ 373254, προυπολογισμού 3.614.925,67 ευρώ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%
 
Β. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υποβολή της ως άνω τροποποίησης στην ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ
 
Γ. Επικαιροποίηση της συναφθείσας από 02-10-2013 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΕΣΔΑ ΟΤΑ Νομού Ημαθίας και Δήμου Αλεξάνδρειας
 
Δ. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
 
Ε. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης
 
40. Προέγκριση ή μη παράτασης με αναθεώρηση του έργου:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ»
 
41. Ορισμός αναπληρωτή/τών Δημάρχου ως μέλη στην Τριμελή Επιτροπή χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών»
 
42. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αλεξάνδρειας για συμμετοχή στην Επιτροπή εκτίμησης της εν ζωή αξίας των ζώων
 
43. Λήψη Απόφασης για επιστροφή ή μη ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος υπέρ της Οικονομίδου Λουίζας του Νικολάου.
 
44. Διαγραφή επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών
 
45. Λήψη απόφαση για τη χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας  προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου εντός του κατ/τος: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ)-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ)» του Φιλιππόπουλου Θωμά του Αποστόλου.      
 
46. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Εργασιών  μέχρι ποσού 2.934,70 € χωρίς ΦΠΑ, για το υπόλοιπο του έτους  2014 ( παρ.14 – άρθρου 64 Π.Δ. 28/80).
 
47. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μέλους – δημοτικού συμβούλου και του αναπληρωτή του ,  της Επιτροπής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Εργασιών & Υπηρεσιών , άνω των 2.934,70 € χωρίς ΦΠΑ   ,για το υπόλοιπο του έτους 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του  Π.Δ. 28/80.
 
48. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μέλους – δημοτικού συμβούλου και του αναπληρωτή του  της Επιτροπής Βεβαίωσης παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής οχημάτων για το υπόλοιπο του έτους  2014 ( Π.Δ. 28/80).
 
49. Λήψη απόφασης για σύνθεση οργάνου για τη σφράγιση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
 
50. Λήψη απόφασης για την έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλεξάνδρειας στο πρόγραμμα ΧΜ ΕΟX 2009-2014 (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαικού Οικονομικού Χώρου) –Θεματική Περιοχή GR03-Aνανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με την υποβολή προς χρηματοδότηση πρότασης με τίτλο «Εφαρμογή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε δημοτικά αθλητικά κτίρια» ενδεικτικού προυπολογισμού 1.200.000,00€ 
 
51. Τροποποίηση της αριθ. 371/2012 (ορθή επανάληψη) απόφασης του Δ.Σ. ως προς τον ορισμό άλλου χώρου εκπαίδευσης του «Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου Αλεξάνδρειας» στη Δημοτική Κοινότητα Αλεξάνδρειας.
                                                                                   
 
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
 
Μπρουσκέλης Νικόλαος

 

 
E-mail Εκτύπωση PDF

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξάνδρειας, στην τακτική συνεδρίασή του που έλαβε χώρα τη Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014 στις 20:00, μετά από πρόταση της Προέδρου για Λήψη απόφασης για έκδοση ψηφίσματος αναφορικά με τη λειτουργία των Υποκαταστημάτων της ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ Αλεξάνδρειας, προέβη ομοφώνως στην έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος:

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξάνδρειας, στην τακτική συνεδρίασή του που έλαβε χώρα τη Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014 στις 20:00 εξέδωσε το ακόλουθο Ψήφισμα:
Η υλοποίηση των αποφάσεων για επικείμενη  μεταφορά του υποκαταστήματος ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανονής Ηλεκτρικής Ενέργειας) από την Αλεξάνδρεια στη Βέροια και για παύση της λειτουργίας του υποκαταστήματος της ΔΕΗ Αλεξάνδρειας θίγουν την αυθυπαρξία του Δήμου μας και στερούν τους δημότες από αναγκαίες παρεχόμενες υπηρεσίες από τα ως άνω υποκαταστήματα, οξύνοντας τα ήδη υπάρχοντα σοβαρά προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι  εφαρμογή τέτοιων μέτρων:

1. οδηγούν σε απαξίωση την Τοπική Κοινωνία
2. υποβαθμίζουν, στο βωμό του κέρδους και χωρίς ίχνος κοινωνικής ευαισθησίας, το επίπεδο παροχής υπηρεσιών που από δεκαετίες προσφέρονταν από τα ως άνω υποκαταστήματα 

Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αλεξάνδρειας 

Α. Δηλώνει ότι τίθεται ενάντια σε κάθε  ενέργεια της Κεντρικής Διοίκησης που θίγει τα συμφέροντα του τόπου μας.

Καλεί τη Κυβέρνηση να προβεί άμεσα στην αναθεώρηση των πολιτικών αποφάσεων για επικείμενη  μεταφορά του υποκαταστήματος ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας) από την Αλεξάνδρεια στη Βέροια και για παύση της λειτουργίας του υποκαταστήματος της ΔΕΗ Αλεξάνδρειας.
 
Ζητά την παραμονή του υποκαταστήματος της ΔΕΔΔΗΕ στην Αλεξάνδρεια και τη λειτουργία τόσο του υποκαταστήματος της ΔΕΔΔΗΕ Αλεξάνδρειας όσο και του υποκαταστήματος της ΔΕΗ Αλεξάνδρειας σε μόνιμη εβδομαδιαία βάση, με άμεσα πολλαπλά οφέλη τόσο για τη ΔΕΗ-ΔΕΔΔΗΕ όσο και για τους πολίτες και το Δήμο Αλεξάνδρειας

Β. Ορίζει τη συγκρότηση  επιτροπής από σχετικούς εμπλεκόμενους φορείς της πόλης μας η οποία θα μεταβεί στην Αθήνα για συνάντηση με τους αρμοδίους, προκειμένου να ικανοποιηθούν συνολικά τα ως άνω αιτήματα
 
 

 
Σελίδα 2 από 3

Ιστορία - Παράδοση

 Υπεύθυνοι Ενημέρωσης Περιεχομένων: 
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Γραφείο Ειδικών Συνεργατών

Πόσοι είναι online

Έχουμε 174 επισκέπτες συνδεδεμένους

Αναζήτηση

diavgeia all logo
Minors & Alcoholo

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ιούλιος 2018
Δ T Τ Π Π Σ Κ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5