Home Διοίκηση Δημοτικό Συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο

E-mail Εκτύπωση PDF

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010) και του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42), σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 07-04-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. 7η Αναμόρφωση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2014

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων-δράσεων της ομάδας εθελοντισμού του Δήμου, έγκριση δαπανών καθώς και διάθεση της πίστωσης από τον προυπολογισμό οικονομικού έτους 2014

3. Λήψη απόφασης για προμήθεια ή μη ειδών διατροφής για τους δικαστικούς υπαλλήλους και τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών για τις εκλογές της 18ης Μαίου 2014 και 25ης Μαίου 2014-Διάθεση σχετικής πίστωσης

4. Αποδοχή και απόδοση ποσού σε σχολικές επιτροπές του Δήμου για αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών και κάλυψη δαπανών υλοποίησης θεσμού σχολικού τροχονόμου

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών των έκτακτων μετακινήσεων του Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους

6. Έγκριση δαπανών φιλοξενίας παιδιών με ειδικές ανάγκες του Δήμου μας και παιδιών οικονομικά αδυνάτων δημοτών σε θερινή κατασκήνωση

7. Λήψη απόφασης για χρηματική επιχορήγηση ή μη του «Εκπολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Νησελίου» προς ενίσχυση  πολιτιστικής  δραστηριότητας

8.Λήψη απόφασης για χρηματική επιχορήγηση ή μη του «Εκπολιτιστικού  Συλλόγου Θρακιωτών Μελίκης ¨ΤΟ ΚΩΣΤΗ¨» προς ενίσχυση  πολιτιστικών   δραστηριοτήτων

9.Λήψη κατ' αρχήν απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Αλεξάνδρειας  στην κοινή πρόταση των Φορέων της Κεντρικής Μακεδονίας που πρόκειται να υποβληθεί, μετά την έκδοση της σχετικής Προκήρυξης, στο Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 4 : “Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μία κοινωνία ίσων ευκαιριών” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” για τη Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Κ. ΑΓΚΑΘΙΑΣ» (A.M. 69/2011)                              

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WC ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ Τ.Κ. ΑΓΚΑΘΙΑΣ» (A.M. 70/2011)                              

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» του Δήμου Αλεξάνδρειας  (Α.Μ. 35/13)

13. Λήψη απόφασης για την παραλαβή της μελέτης «Μελέτη Διαχείρισης Φερτών Υλών Αλιάκμονα στα Διοικητικά Όρια  του Δ. Αλεξάνδρειας: Υδραυλική Μελέτη»

14. Διαβίβαση ενστάσεων στο έργο:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ» 

15. Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στον Οικισμό Κλειδίου.

16. Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στον Οικισμό Πλατάνου.

17. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Κατασκευή και Αποκατάσταση οδοποιίας στο Δήμο Αλεξάνδρειας».                

18. Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής για την παραλαβή και τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ»

19. Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής για την παραλαβή και τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΓΗΠΕΔΟ ΚΥΔΩΝΕΑΣ Τ.Κ. ΠΡΑΣΙΝΑΔΑΣ»

20. Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής για την παραλαβή και τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ»

21. Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής για την παραλαβή και τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών του έργου «Κατασκευή και Αποκατάσταση οδοποιίας στο Δήμο Αλεξάνδρειας»

22. Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής για την παραλαβή και τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών του έργου «Διαμόρφωση Περιβάλλοντα χώρου πρώην Δημοτικών Σφαγείων Αλεξάνδρειας (Τμήμα υπ'αρ 468 αγροτεμαχίου)»

23. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου επί της προτάσεως– εισηγήσεως των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, των γονιών και των μαθητών της ΕΠΑΣ Αλεξάνδρειας για την ίδρυση Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) και Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) στην πόλη της Αλεξάνδρειας  

24. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Εσπερινού Λυκείου στην πόλη της Αλεξάνδρειας

25. Χρησιμοποίηση της υπ' αριθ. 04/2013 άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών που κατέχει η Κασσέρη Μαρία του Παύλου από τον υιό της Τσιατσμά Γεώργιο του Σάββα

26. Χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου

27. Χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου

28. Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας πωλητή λαικών αγορών

29. Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπολόγου διαχειριστή των πιστώσεων που υλοποιούνται μέσω της τράπεζας Ελλάδος

30. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση, του χώρου έμπροσθεν του Πολιτιστικού Πνευματικού Κέντρου Αλεξάνδρειας για διοργάνωση έκθεσης πασχαλινών ειδών και κατασκευών από το Μικτό Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες “Τα παιδιά της Άνοιξης”, από 12 έως και 17 Απριλίου 2014 

31. Έκδοση ψηφίσματος υπέρ της επαναφράς του καθεστώτος για την ερασιτεχνική αλιεία στο Θερμαικό όπως προβλέπεται στο Π.Δ. 373/85

32. Λήψη απόφασης για την έγκριση  και τον τρόπο διενέργειας προμήθειας υλικών φαρμακείου για το Δήμο Αλεξάνδρειας και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού για το έτος 2014

33. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 22/2014 απόφασης Δ.Σ του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία « Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας» με τίτλο «Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 7.884,36 ευρώ (Β΄Δόση Β+Γ τριμήνου 2013) και 9.010,70 (Γ΄Δόση Β+Γ Τριμήνου 2013) για την υλοποίηση του προγράμματος -4η αναμόρφωση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2014»

34. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 24/2014 απόφασης Δ.Σ του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία « Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας» με τίτλο «Λήψη απόφασης για 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. ¨Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας¨»

35. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 25/2014 απόφασης Δ.Σ του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία « Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας» με τίτλο«Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 10.349,92 ευρώ από τον Δήμο Αλεξάνδρειας σύμφωνα με την 98/2014 απόφασή του για την υλοποίηση του προγράμματος ¨Βοήθεια στο Σπίτ騻- 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. ¨Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας¨»

36. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 26/2014 απόφασης Δ.Σ του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία « Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας» με τίτλο«Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 450,00 ευρώ από ΙΚΑ Αλεξάνδρειας που αφορά επιστροφή προστίμων- 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. ¨Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας¨»

37. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 27/2014 απόφασης Δ.Σ του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία « Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας» με τίτλο «Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 2.654,54 ευρώ από ΙΚΑ Αλεξάνδρειας που αφορά επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών- 8η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. ¨Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας¨»

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Μοσχοπούλου Όλγα    

 
E-mail Εκτύπωση PDF

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 


 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010) και του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42), σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 25-02-2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ-ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» (A.M. 215/2009 ΤΥΔΚ), (Πρώην Δήμος Αντιγονιδών).

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ» (A.M. 5/2010 ΤΥΔΚ) του πρώην Δήμου Αντιγονιδών.

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ» (A.M. 113/2010 ΤΥΔΚ) του πρώην Δήμου Αντιγονιδών.

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ» (A.M. 180/2010 ΤΥΔΚ) του πρώην Δήμου Πλατέος

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ. ΜΕΛΙΚΗΣ» (A.M. 227/2010 ΤΥΔΚ) του πρώην Δήμου Μελίκης

6. Λήψη απόφασης για την παραλαβή μελέτης εφαρμογής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (VACUUM) ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΠΛΑΤΕΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ».

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου :

8. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας για το έργο «ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΟΡΥΦΗΣ» (Α.Μ. 47/2011).

9. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης των έργων που προβλέπονται στο Τεχνικό πρόγραμμα οικονομικού έτους 2013

10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013-Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2013-Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013

11. Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση προμήθειας φακέλων με προπληρωμένο τέλος για τις ανάγκες του Δήμου.

12Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών των έκτακτων μετακινήσεων του Δημάρχου, στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους.

13. Λήψη απόφασης για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου έτους 2013 καθώς και διάθεση της πίστωσης από τον προυπολογισμό οικονομικού έτους 2013

14. Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή στην Τράπεζα πληροφοριών για το έτος 2013

15. Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες και περιοδικά για το έτος 2013

16. Έγκριση ή μη χορήγησης επαγγελματικών αδειών υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου για το έτος 2013

17. Χορήγηση ή μη παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών στην Βαλεντίνη Παναγιωτοπούλου του Ανδρέα

18. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση δημοτικού αγρού (σχολικός κλήρος από διαθήκη) της Τοπικής Κοινότητας Σταυρού

19Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή του μισθώματος του αριθ. 21 & 22 (ενιαίο κατάστημα) καταστήματος που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας

20. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση καταστήματος με α/α 16 που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά της Δημοτικής Κοινότητας Πλατέος

21. Ορισμός ενός αιρετού εκπροσώπου του Δήμου και παραγωγικών τάξεων, για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (άρθρο 50 Ν. 1566/1985)

22. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής εκτίμησης ακινήτων που μισθώνονται από το Δήμο και ανήκουν σε τρίτους (270/81) για το έτος 2013

23. Λήψη απόφασης για σύνθεση οργάνου για τη σφράγιση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

24. Eκλογή δύο δημοτικών συμβούλων από τις παρατάξεις της μειοψηφίας , ως μελών της εκτελεστικής επιτροπής , για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες επιλαμβάνεται ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3584/2007

25. Λήψη απόφασης για τον ορισμό Επιτροπών Παραλαβής και Παρακολούθησης

  1. της πράξης : “Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων Δήμου Αλεξάνδρειας”

  2. της πράξης : “Διαδικτυακή Πύλη Πολιτιστικού Περιεχομένου και Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας”,

  3. της προμήθειας με τίτλο : “Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τη μεταφόρτωση και μεταφορά των απορριμμάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας” και

  4. της υπηρεσίας με τίτλο : “Παροχή Υπηρεσιών μεταφόρτωσης και μεταφοράς απορριμμάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας σε χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων”

 

 

H Πρόεδρος

 

Μοσχοπούλου Όλγα 

 
E-mail Εκτύπωση PDF
 
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 72 παρ. 1α’ και 266 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 159 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114,30-06-2006) όπως ισχύει, και των διατάξεων της υπ΄αριθ. 47490/18-12-2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42), σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 14-01-2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Ψήφιση ή μη προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Αλεξάνδρειας οικονομικού έτους 2013.
2.Ψήφιση ή μη Ετήσιου Προγράμματος Δράσης οικονομικού έτους 2013.

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΛΓΑ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ
 
E-mail Εκτύπωση PDF

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Παρακαλείσθε
όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξάνδρειας (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42) στις 6 Ιανουαρίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00, ώστε να διεξαχθεί, σε ειδική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 και 74 του Ν.3852/2012 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010)

1ον) Η εκλογή των μελών του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου

2ον) Η εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής

3ον) Η εκλογή των μελών της επιτροπής Ποιότητας Ζωής


Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε:
α) Ενημερωτικό Σημείωμα για την Εκλογή Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου
β) Ενημερωτικό Σημείωμα για την Εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής
γ) Ενημερωτικό Σημείωμα για την Εκλογή μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 
E-mail Εκτύπωση PDF

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Αλεξάνδρεια, 16-03-2011
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                             Αριθ. Πρωτ. 7954
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                                  Αριθ. Πρόσκλησης: 6/2011
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ    ΠΡΟΣ:
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                 1 Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου
Ταχ. Διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 42              (Ως Πίνακα Αποδεκτών Ι)
ΤΚ 59300 Αλεξάνδρεια                                       2 Δήμαρχο Αλεξάνδρειας
Πληροφορίες: Πελαγία Δημητρίου
Τηλέφωνο: 23333 50142                                    ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Fax: 23333 23625                                              (Ως Πίνακα Αποδεκτών ΙΙ)
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010) και του άρθρου 11 παρ. 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42), σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 18 Μαρτίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. «Συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με την από 13-03-2011 ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για τις “Συνενώσεις-Ιδρύσεις Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη σχολική χρονιά 2011-2012”».

2. Επί της από 15-03-2011 αιτήσεως των Δημοτικών Συμβούλων της Δημοτικής Παράταξης «Ρουμλούκι-Αλεξάνδρεια» με θέμα: «Περί της δια της συνένωσης κατάργηση του Γυμνασίου Τρικάλων – ενέργειες Δήμου Αλεξάνδρειας».

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι με την 13-03-2011 ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για συνενώσεις, ιδρύσεις, υποβιβασμούς και καταργήσεις Σχολικών Μονάδων, θίγονται λειτουργούσες Σχολικές Μονάδες του Δήμου Αλεξάνδρειας, γεγονός που αντιβαίνει με την υπ’ αριθ. 125/2011 Απόφαση (Ψήφισμα) του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να επανασυζητηθεί το θέμα και να ληφθούν νέες αποφάσεις ενόψει επικείμενης έκδοσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) που θα ρυθμίζει οριστικά το ζήτημα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Ι

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
1 ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2 ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4 ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ
6 ΑΝΔΡΟΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
7 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
8 ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
9 ΤΣΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
10 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
11 ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
12 ΓΚΙΟΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
13 ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
14 ΤΖΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
15 ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΙΕΡΕΜΙΑΣ
16 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
17 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
18 ΚΟΡΙΤΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
19 ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
20 ΓΚΙΟΝΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
21 ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
22 ΑΠΑΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αντιπρόεδρος)
23 ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ
24 ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
25 ΚΙΡΚΙΛΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
26 ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
27 ΑΝΕΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
28 ΛΑΜΠΙΡΗ ΑΝΝΑ
29 ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
30 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
31 ΤΣΙΑΠΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Γραμματέας)
32 ΑΛΕΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΙΙ

1. Βουλευτές Νομού Ημαθίας
2. Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας
3. Δ/ντη Περιφερειακής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας
4. Προϊστάμενο Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας
5. Προϊστάμενο Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας
6. Προϊστάμενο 1ου Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας
7. Προϊστάμενο 2ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας
8. Προέδρους Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Αλεξάνδρειας
9. Προέδρους Συμβουλίων Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Αλεξάνδρειας
10. Πρόεδρο Ένωσης Γονέων-Κηδεμόνων Δημοτικής Ενότητας Αλεξάνδρειας
11. Δ/ντές Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας
12. Δ/ντές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας
13. Συλλόγους Γονέων-Κηδεμόνων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
14. Συλλόγους Γονέων-Κηδεμόνων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
15. Προέδρους Μαθητικών Κοινοτήτων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
16. Εμπορικό Σύλλογο Αλεξάνδρειας
17. Τοπικά Μέσα Ενημέρωσης (με δελτίο Τύπου)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Φάκελος Προσκλήσεων Συνεδριάσεων
2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου

 

 
Σελίδα 3 από 3

Ιστορία - Παράδοση

 Υπεύθυνοι Ενημέρωσης Περιεχομένων: 
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Γραφείο Ειδικών Συνεργατών

Πόσοι είναι online

Έχουμε 152 επισκέπτες συνδεδεμένους

Αναζήτηση

diavgeia all logo
Minors & Alcoholo

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ιούλιος 2018
Δ T Τ Π Π Σ Κ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5