Προσλήψεις

Πρόσκληση για συμμετοχή σε Δημόσια κλήρωση για την κάλυψη της θέσης Βοηθού για το Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αλεξάνδρειας

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ Θα διεξάγει Δημόσια κλήρωση για την κάλυψη μια (1) θέσης μεταξύ τεσσάρων  αιτούντων, λόγω απόλυτης ισοβαθμίας, για τον κωδικό θέσης 101 ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου της υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2019 Ανακοίνωσης του Δήμου Αλεξάνδρειας....

Περισσότερα

Ανακοινώνονται οι Πίνακες Κατάταξης και Απορριπτέων για την πρόσληψη ενός Βοηθού Φαρμακείου για τη Δομή: «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αλεξάνδρειας»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ για την υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1/2019 που αφορά τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»   Ο Δήμος Αλεξάνδρειας    Ανακοινώνει   Τους πίνακες κατάταξης και αποιρριπτέων, για την πρόσληψη,...

Περισσότερα

Υποβολή αιτήσεων για την Πρόσληψη Υδρονομέων για την Αρδευτική Περίοδο του 2019 (έως 22/03/2019)

ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤHN ΠΡΟΣΛΗΨH ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2019   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ   Έχοντας υπόψη: 1. Το από 28.3/15-04-1957 Β.Δ. «Περί της αστυνομίας επί των Αρδευτικών Υδάτων» (ΦΕΚ 60Α), όπως αυτό συμπληρώθηκε ή τροποποιήθηκε. 2. Τις διατάξεις του άρθρου...

Περισσότερα

Υποβολή αιτήσεων για την Πρόσληψη Υδρονομέων για την Αρδευτική Περίοδο του 2019 (έως 22/03/2019)

      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤHN ΠΡΟΣΛΗΨH ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2019 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το από 28.3/15-04-1957 Β.Δ. «Περί της αστυνομίας επί των Αρδευτικών Υδάτων» (ΦΕΚ 60Α), όπως αυτό συμπληρώθηκε ή τροποποιήθηκε. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 211 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του...

Περισσότερα

Ηλεκτρονικός Ανοικτός διαγωνισμός για την Προμήθεια ενός καινούργιου Απορριμματοφόρου από το Δήμο Αλεξάνδρειας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας  καινούριου απορριμματοφόρου οχήματος για τις ανάγκες του Δήμου Αλεξάνδρειας, προϋπολογισμού  179.800,00 ευρώ με τον...

Περισσότερα

Ηλεκτρονικός Ανοικτός διαγωνισμός για την Προμήθεια ενός καινούργιου Απορριμματοφόρου από το Δήμο Αλεξάνδρειας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας  καινούριου απορριμματοφόρου οχήματος για τις ανάγκες του Δήμου Αλεξάνδρειας, προϋπολογισμού  179.800,00 ευρώ με τον...

Περισσότερα

Αποτελέσματα Πρόσληψης Προσωπικού Πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Κέντρα Υποδοχής και ταυτοποίησης ΤΟΣΚΕΔΠ και Δομές προσωρινής υποδοχής ή φιλοξενίας μέσω Δήμων

Πρόσληψη προσωπικού Πράξης "Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Κέντρα Υποδοχής και ταυτοποίησης ΤΟΣΚΕΔΠ και Δομές προσωρινής υποδοχής ή φιλοξενίας μέσω Δήμων, Περιφερειών και της υπηρεσίας υποδοχής και ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής -Γ΄Κύκλος για 2082 θέσεις πλήρους...

Περισσότερα

Αποτελέσματα Πρόσληψης Προσωπικού Πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Κέντρα Υποδοχής και ταυτοποίησης ΤΟΣΚΕΔΠ και Δομές προσωρινής υποδοχής ή φιλοξενίας μέσω Δήμων

   Πρόσληψη προσωπικού Πράξης "Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Κέντρα Υποδοχής και ταυτοποίησης ΤΟΣΚΕΔΠκαι Δομές προσωρινής υποδοχής ή φιλοξενίας μέσω Δήμων, Περιφερειώνκαι της υπηρεσίας υποδοχής και ταυτοποίησηςτου Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής -Γ΄Κύκλος για 2082 θέσεις πλήρους απασχόλησης"ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Έχοντας...

Περισσότερα

Έναν βοηθό Φαρμακείου για τη στελέχωση του Κοινωνικού Φαρμακείου αναζητά ο Δήμος Αλεξάνδρειας

      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1/2019για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥστο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»ΤΙΤΛΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ»Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ανακοινώνει   Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου...

Περισσότερα

Έναν βοηθό Φαρμακείου για τη στελέχωση του Κοινωνικού Φαρμακείου αναζητά ο Δήμος Αλεξάνδρειας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»   ΤΙΤΛΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ,  ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ»   Ο...

Περισσότερα

Μέγεθος γραμματοσειράς