Ημέρα: 16 Απριλίου 2019

Αποτελέσματα κλήρωσης για την πρόσληψη ενός Βοηθού Φαρμακείου για το Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αλεξάνδρειας

  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 101 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΣΟΧ 1/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΆΝΔΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020” ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ09Β...

Περισσότερα

Xορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια (εκτός επαγγελματικών χρήσεων) που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 15ης και 16ης Νοεμβρίου 2017

    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Δημοσίευση κοινής υπουργικής απόφασης για την οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια (εκτός επαγγελματικών χρήσεων) που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 15ης και 16ης Νοεμβρίου 2017 σε περιοχές...

Περισσότερα

Δήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Αλεξάνδρειας για τη διετία 2017-2019

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 2017-2019   Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παρ. 1 του άρθρου 73 Ν3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης...

Περισσότερα

Μέγεθος γραμματοσειράς