Έτος: 2018

Πρώτη τακτική συνεδρίαση για την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας την Τρίτη, 9 Ιανουαρίου 2018 στις 13:00

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΚαλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 9η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω...

Περισσότερα

ΚΕΔΑ: Οριστικοί Πίνακες Αποτελεσμάτων για την πλήρωση 10 θέσεων για την κάλυψη αναγκών των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2017-2018

     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-18  Ανακοινώνονται από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας οι Οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων για την πλήρωση 10 θέσεων Πτυχιούχων για την κάλυψη αναγκών των Προγραμμάτων "Άθλησης για Όλους" περιόδου 2017-2018. Τους πίνακες θα τους...

Περισσότερα

Όροι χρήσης της ιστοσελίδας

     Όροι Χρήσης και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Ταυτότητα Διαδικτυακού ΙστότοπουΟ Δικτυακός Ιστότοπος που έχετε εισέλθει ανήκει στο Δήμο Αλεξάνδρειας, με έδρα το Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Νομού Ημαθίας, Ελλάδα..Ο ανωτέρω Δημόσιος φορέας συμμορφώνεται με το Ευρωπαϊκό και Εθνικό κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την Προστασία...

Περισσότερα

Συνοπτική οικονομική κατάσταση του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2018 του Δήμου Αλεξάνδρειας Νομού Ημαθίας

    ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 Παρατίθεται συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Αλεξάνδρειας Νομού Ημαθίας, όπως ψηφίστηκε με την αριθμ. 495/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και εγκρίθηκε με την αριθμ. 12263/29-12-2017 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα...

Περισσότερα

Μέγεθος γραμματοσειράς