Συνοπτική οικονομική κατάσταση του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2018 του Δήμου Αλεξάνδρειας Νομού Ημαθίας

Εκτύπωση

 
 
 
 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
 
Παρατίθεται συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Αλεξάνδρειας Νομού Ημαθίας, όπως ψηφίστηκε με την αριθμ. 495/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και εγκρίθηκε με την αριθμ. 12263/29-12-2017 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
 
 
 
Συνημμένο: Κατάσταση Προϋπολογισμού 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τελευταία Ενημέρωση ( Τρίτη, 02 Ιανουαρίου 2018 12:26 )