Πρόεδροι Κοινότητας Λουτρού

Εκτύπωση

Μετά τον Νόμο Καποδίστρια , Πρόεδροι Τοπικού Συμβουλίου :

Πρόεδροι της Κοινότητας Λουτρού