Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης την 1η Ιουλίου 2016

Print
There are no translations available.

 
  
Πρόσκληση  τακτικής συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση  της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλεξάνδρειας, την 1η Ιουλίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, με το μοναδικό προς συζήτηση θέμα:  


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Συνημμένο: Εισηγητικό θέματος συνεδρίασης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Last Updated ( Tuesday, 21 June 2016 14:34 )