Home Δελτία Τύπου Δήμου Αλεξάνδρειας

Δελτία Τύπου Δ.Αλεξάνδρειας

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την υπηρεσία με τίτλο «Αστική επίγεια καταπολέμηση κουνουπιών στο Δήμο Αλεξάνδρειας»

E-mail Print PDF
There are no translations available.


 
 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ “ΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΓΕΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ”  
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
 

Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές (σε έντυπα οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας) για την υπηρεσία με τίτλο «Αστική επίγεια καταπολέμηση κουνουπιών στο Δήμο Αλεξάνδρειας», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
 
Η προϋπολογιζόμενη για την προμήθεια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 68.765,18€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
 
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Αλεξάνδρειας στην οδό Εθν. Αντίστασης 42 την Τρίτη 08/05/2018 και ώρα 09.30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.
 
Αντίγραφα της αναλυτικής διακήρυξης και μελέτης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καθώς επίσης και τα έντυπα της οικονομικής προσφοράς είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου: www.alexandria.gr, ενώ πληροφορίες γι' αυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Αυτοτελές Τμήμα Προμηθειών (1ος όροφος-Γραφείο 6) του Δήμου Αλεξάνδρειας, Ταχ. Δ/νση Εθν. Αντίστασης 42, τηλ.2333350138.                                        
 
 
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Print PDF
There are no translations available.


 
 
 
 
 
 
 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, το «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλεξάνδρειας με Παράρτημα Ρομά» και η Γ΄ Ένωση Σωματείων Αντισφαίρισης Κεντροδυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης ΡΟΜΑ και την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, θα οργανώσει και θα υλοποιήσει το πρόγραμμα της Ελληνικής Φίλαθλης Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης (ΕΦΟΑ) "Το tennis στα σχολεία - tennis άθλημα για όλους", την Πέμπτη 26 και την Παρασκευή 27 Απριλίου στο 2ο και 6ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας.
 
Τη δράση θα παρακολουθήσει ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Κο. Ιούλιος Συναδινός την Παρασκευή 27 Απριλίου έπειτα από πρόσκληση της Γ΄ Ένωσης, και στη συνέχεια θα έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο, το Δ.Σ. της Ένωσης και αρμόδιους φορείς του Δήμου.

Τη Δευτέρα 23 Απριλίου ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας Παναγιώτης Γκυρίνης είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Γ' Ένωσης Σωματείων Αντισφαίρισης, Κο Πέτρο Τσαρκνιά για την προετοιμασία της εκδήλωσης και της επίσκεψης του ΓΓΑ. Στη συνάντηση που συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος Ισαάκ Χαλκίδης, με την Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού Εύα Ραφαηλίδου, τον Υπεύθυνο Γραφείου Δημάρχου Νικόλαο Γιαννάκη, τους Διευθυντές του 2ου και του 6ου Δημοτικών σχολείων Κους Βασιλείου Αντώνιο και Τσιούνη Στέφανο, μέλη του Δ.Σ του Τοπικού Σωματείου Αντισφαίρισης και του Ομοσπονδιακού προπονητή Μιχάλη Αδαλόγλου, συζητήθηκαν λεπτομέρειες και οργανωτικά ζητήματα της εκδήλωσης.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Print PDF
There are no translations available.


 
 

 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Νέα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από τον ΕΛΓΑ

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛΓΑ, απέστειλε τον Πίνακα με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από το ζημιογόνο αίτιο ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 16ης Νοεμβρίου 2017 στις καλλιέργειες παραγωγών της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας.

Τα πορίσματα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων παραγωγών για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες.

Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα των πραγματογνωμοσυνών και όποιος διαφωνεί με αυτά, μπορεί να υποβάλλει αίτηση επανεκτίμησης μέσα στην παραπάνω προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών προσκομίζοντας ταυτόχρονα αντίγραφο της δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής που υπέβαλε, στους κάτωθι Ανταποκριτές ΕΛΓΑ της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας:
 • ΚΙΡΤΙΚΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
 • ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
 • ΛΑΧΑΝΗ ΟΛΓΑ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας, την Τρίτη 24 Απριλίου (14:00)

E-mail Print PDF
There are no translations available.


 
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθ. 43254/31-07-2007 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 1492/17-08-2007), σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας, που θα πραγματοποιηθεί στις  24 Απριλίου 2018 ημέρα Τρίτη  και ώρα 14.00΄ στα γραφεία της επιχείρησης «οδός Βεροίας - Δημοτικό Κολυμβητήριο», για συζήτηση και λήψη απόφασης  επί των   παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για την  πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου  στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για τη λειτουργία της δομής ‘’Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)’’.
 
2. Λήψη απόφασης για την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος για τη δαπάνη ‘’ παροχή υπηρεσιών σε εξωτερικό συνεργάτη δάσκαλο -χορωδοδιδάσκαλο της παιδικής χορωδίας Μελίκης και περιχώρων’’
 
3. Λήψη απόφασης για την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος για τη δαπάνη ‘’παροχή υπηρεσιών σε εξωτερικό συνεργάτη δάσκαλο -χορωδοδιδάσκαλο της παιδικής χορωδίας & ενηλίκων Μελίκης και περιχώρων και της Χορωδίας Ενηλίκων Πλατέος’’
 
4. Λήψη απόφασης για την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος για τη δαπάνη ‘’παροχή υπηρεσιών σε εξωτερικό συνεργάτη - υπεύθυνο για την απασχόληση των παιδιών σε διάφορες καλλιτεχνικές δραστηριότητες στα Κ.Δ.Α.Π’’
 
5. Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης  για τη δαπάνη «παροχή υπηρεσιών για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη πολιτιστικών εκδηλώσεων  της  Δημοτικής Ενότητας  Αλεξάνδρειας»
 
6. Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης  για τη δαπάνη «παροχή υπηρεσιών για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη πολιτιστικών εκδηλώσεων  της  Δημοτικής Ενότητας  Μελίκης»
 
7. Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης  για τη δαπάνη «παροχή υπηρεσιών για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη πολιτιστικών εκδηλώσεων  της  Δημοτικής Ενότητας  Πλατέος »
 
8. Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης  για τη δαπάνη για τη δαπάνη «παροχή υπηρεσιών για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη πολιτιστικών εκδηλώσεων  της  Δημοτικής Ενότητας  Αντιγονιδών»
 
9. Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης  για τη δαπάνη για τη δαπάνη «προμήθεια μουσικών οργάνων για τις ανάγκες των Δημοτικών Χορωδιών»
 
10. Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης  για τη δαπάνη για τη δαπάνη «παροχή υπηρεσιών μετακίνησης της παιδικής χορωδίας ''Μελισσάνθη'' στο Μέγαρο Μουσικής στη Θεσσαλονίκη»
 
11. Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης  για τη δαπάνη για τη δαπάνη «προμήθεια διαφημιστικού υλικού τις ανάγκες της εκδήλωσης ‘’22η συνάντηση χορωδιών Δήμου Αλεξάνδρειας’’»
 
12. Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης  για τη δαπάνη για τη δαπάνη «προμήθεια  ανθοδεσμών τις ανάγκες της εκδήλωσης ‘’22η συνάντηση χορωδιών Δήμου Αλεξάνδρειας’’»
 
13. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας  υγρών καυσίμων.
 
14. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας  διαφημιστικού υλικού για την πραγματοποίηση του  ποδηλατικού αγώνα στις 22/04/2018.
 
15. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας «παροχή υπηρεσιών μετακίνησης των μελών της χορωδίας ‘’ΜΕΛΙΣΣΑΝΘΗ’’ στο κλειστό Δημοτικό Θέατρο Νάουσας για τη συμμετοχή τους στην 3η Συνάντηση Παιδικών & Νεανικών Χορωδιών Νάουσας»
 
 
 
 
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας, την Τρίτη 24 Απριλίου (13:00)

E-mail Print PDF
There are no translations available.


 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 24η του μηνός Απριλίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)

1. Έγκριση ή μη του 1ου  πρακτικού (αριθμ.πρωτ. 8185/17.04.2018) της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης αποτελεσμάτων δημοσίων συμβάσεων (προμηθειών και υπηρεσιών) για το έτος 2018 για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018».

2. Έγκριση ή μη του 3ου πρακτικού (αριθμ.πρωτ. 8227/17.04.2018) της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης αποτελεσμάτων δημοσίων συμβάσεων (προμηθειών και υπηρεσιών) για το έτος 2017 για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».

3. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου στην Αλεξάνδρεια για την στέγαση του τμήματος Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου του Δήμου Αλεξάνδρειας.

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών ή μη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Τ.Κ Πρασινάδας του Δήμου Αλεξάνδρειας.

5. Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια συσκευών ΑΔΔΥ-Ασφαλούς Διάταξης Δημιουργίας Υπογραφής eToken για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Αλεξάνδρειας».

6. Λήψη απόφασης για τη διάθεση της πίστωσης, την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και τον καθορισμό των όρων του διαγωνισμού για τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων (οικοδομικά & υδραυλικά υλικά)».

7. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.

8. Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος δικηγόρου κ. Μύρου Φραγκίστης του Νικολάου.

9. Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος δικηγόρου κ. Μαντρατζή Ι. Λάζαρου.
Ο Πρόεδρος της 
Οικονομικής Επιτροπής
Παναγιώτης Γκυρίνης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 259

History-Tradition

Πόσοι είναι online

We have 81 guests online

Υπεύθυνοι Ενημέρωσης Περιεχομένων:

- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Γραφείο Ειδικών Συνεργατών

 


Search

diavgeia all logo
Minors & Alcoholo

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Απρίλιος 2018
Δ T Τ Π Π Σ Κ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6