Home Δελτία Τύπου Δήμου Αλεξάνδρειας

Δελτία Τύπου Δ.Αλεξάνδρειας

E-mail Εκτύπωση PDF

 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 
Παρακαλούνται οι παραγωγοί των οποίων τα αγροτεμάχια (ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ) υπέστησαν ζημία από το ΧΑΛΑΖΙ της 14ης Ιουνίου 2018, να υποβάλλουν δήλωση ζημίας στους κάτωθι Ανταποκριτές ΕΛΓΑ της Δ.Κ. Αλεξάνδρειας,  έως 29-06-2018:
  1. ΚΙΡΤΙΚΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
  2. ΛΑΧΑΝΗ ΟΛΓΑ
  3. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
E-mail Εκτύπωση PDF

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Διανομή παπουτσιών σε 143 παιδιά
από το "Μαζί για το παιδί" και την εταιρεία παπουτσιών TOMS

Στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού το απόγευμα της Πέμπτης, σε μία ζεστή εκδήλωση, πραγματοποιήθηκε η διανομή παπουτσιών TOMS σε 143 παιδιά από την ομάδα του  'Μαζί για το παιδί ', που ταξίδεψε και στην πόλη μας, και για ακόμη μία φορά στήριξε το Τμήμα μας.

Ευχαριστούμε θερμά την ομάδα του 'Μαζί για το παιδί '  και την εταιρεία παπουτσιών TOMS που μερίμνησαν και προσέφεραν καινούργια παπούτσια στα παιδιά των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και των οικονομικά ασθενέστερων οικογενειών του Δήμου Αλεξάνδρειας.  
 
Η διανομή παπουτσιών υλοποιήθηκε στα πλαίσια της δράσης One for One της εταιρείας TOMS, που με την αγορά ενός ζευγαριού παπουτσιών TOMS από τους καταναλωτές, προσφέρει ακόμη ένα δωρεάν καινούργιο ζευγάρι σε παιδιά σε όλον τον κόσμο. 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
E-mail Εκτύπωση PDF
 
 
 
 
 
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
                                                                                           

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.(Ε.Ε.Τ.Α.Α  Α.Ε) «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» μπορούν να ξεκινήσουν αιτήσεις ΜΗΤΕΡΩΝ ή και ΠΑΤΕΡΩΝ (στους οποίους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους ή βρίσκονται σε χηρεία) για εγγραφή-ές των παιδιών τους  στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας ( Α΄ και Β΄ Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Αλεξάνδρειας , Παιδικός Σταθμός  Πλατέος, Παιδικός Σταθμός Μελίκης και Παιδικός Σταθμός Σταυρού). Οι αιτήσεις συμπληρώνονται και υποβάλλονται προσωπικά από τις ενδιαφερόμενες μητέρες σε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ, στον ιστότοπο της Ε.Ε.Τ.Α.Α (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr)  από τις 14-06-2018 έως τις 03-07-2018.
 
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής μαζί με την εκτυπωμένη Αίτηση  θα σταλούν , σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», και μόνο ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (courier) στην Ε.Ε.Τ.Α.Α., όπου θα κριθούν για την ένταξή τους ή μη στο πρόγραμμα αυτό (θα πρέπει να βρίσκονται στην διεύθυνση της ΕΕΤΑΑ μέχρι τις 3/7/2018 και ώρα 24:00).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ΜΗΤΕΡΕΣ ή ΠΑΤΕΡΕΣ οι οποίες-οι:
 
α) έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή είναι Ομογενείς ή είναι αλλοδαπές/αλλοδαποί από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.
 
β) να είναι εργαζόμενοι/νες (μισθωτοί/ές, αυτοαπασχολούμενοι/ες) ή να είναι άνεργοι/ες που διαθέτουν δελτίο ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ (αν έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου) ή την κατάσταση ανανεώσεων της κάρτας ανεργίας, όπως αυτή εκτυπώνεται από την επίσημη σελίδα του ΟΑΕΔ με τη χρήση του προσωπικού κλειδάριθμου ή όταν αφορά σε ειδικά ταμεία άλλο ισοδύναμο έγγραφο, που να βεβαιώνει την ανεργία.
 
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την υποχρεωτική δίχρονη προσχολική εκπαίδευση από το σχολικό έτος 2018-2019 οι αιτούσες που διαμένουν στους 184 δήμους στους οποίους εφαρμόζεται η παραπάνω κ.υ.α., δεσμεύονται ως προς την υποβολή της αίτησής τους. 
 
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν ενδιαφερόμενες-οι που έχουν οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τις 27.000€ για ενδιαφερόμενες-ους που έχουν έως 2 παιδιά, 30.000€ για ενδιαφερόμενες-ους που έχουν 3 παιδιά, 33.000€ για ενδιαφερόμενες-ους που έχουν  4 παιδιά και 36.000€ για ενδιαφερόμενες-ους που έχουν από 5 παιδιά και άνω. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό των 36.000€. 
 
Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης οι μητέρες που είναι Δημόσιοι υπάλληλοι, μόνιμοι ή αορίστου χρόνου. 

Οι ενδιαφερόμενοι, για πληροφορίες μπορούν να εισέρχονται στο Διαδικτυακό Τόπο Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και ειδικά στη "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ" όπου παρέχονται όλες οι λεπτομέρειες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ.23330-22700 κ. Κυροπούλου (έως 31-7-2018, Αλεξάνδρεια), 23330-63185 κ.Καλαμάτα (έως 31-7-2018, Πλατύ), 23310-39992 κ. Ζερζελίδου (έως 31-7-2018, Σταυρός), 23310-81481 κ. Τσιρογιάννης (έως 31-7-2018, Μελίκη) και 23330-53217 και  γραφεία του Νομικού Προσώπου κ. Ζαμπέτας.
 
Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Εκτύπωση PDF

 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 19η του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)

1.  Λήψη απόφασης 
Α. για την έγκριση ή μη  της μελέτης ( τεχνικών προδιαγραφών) υπ.αριθμόν 24/2018 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ»
Β.τον καθορισμό του τρόπου διενέργειας της προμήθειας
Γ.την ψήφιση - διάθεση της πίστωσης  
Δ.την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης.

2. Λήψη απόφασης για α) την έγκριση της διενέργειας προμήθειας με συνοπτικό διαγωνισμό β) των τεχνικών προδιαγραφών γ) τη διάθεση των σχετικών πιστώσεων και  δ) τον καθορισμό των όρων της διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια γεωργικών ελκυστήρων».  

3. Λήψη απόφασης για την επιστροφή ή μη παραβόλου που καταβλήθηκε με την υπ.αρ. 35098/08.12.2017 ένσταση που κατατέθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης διαγωνισμού για την   «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».

4. Ψήφιση (διάθεση) πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (σχετ. αριθμ. 206/2018 απόφαση ΔΣ).

5. Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια  λοιπού εξοπλισμού ( κλιματιστικών) ».

6. Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων της Δημοτικής Ενότητας Αντιγονιδών του Δήμου Αλεξάνδρειας».

7. Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης προσαρμογης και υποστήριξης ως προς τον νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αριθ. 679/2016 (General Data Protection Regulation-GDPR) και υπηρεσίες του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Δήμου Αλεξάνδρειας».

8.  Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια λιπαντικών του Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2018».

9.  Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών επέκτασης δικτύου ΦΟΠ-Διάθεση Πίστωσης.

10. Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης  δικηγόρου (αφορά υπόθεση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), β) υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος στην προϊσταμένη Διοικητικής & Οικονομικής Υπηρεσίας για τη κάλυψη της δαπάνης γ)τη διάθεση πίστωσης δ)τον ορισμό δικηγόρου για τις περαιτέρω ενέργειες, (εφόσον απαιτηθεί).

11. Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης δικηγόρου (αφορά την εξώδικη πρόσκληση -  δήλωση και διαμαρτυρία του Βασιλείου Πουρλιοτόπουλου), β) υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος στην προϊσταμένη Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας για την κάλυψη δαπάνης γ)τη διάθεση πίστωσης δ) τον ορισμό δικηγόρου για τις παραιτέρω ενέργειες (εφόσον απαιτηθεί). 

12. Λήψη απόφασης για α) υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος για κάλυψη  δαπάνης β) ορισμό δικηγόρου κατά της αγωγής που έχει καταθέσει η  “ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.” ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης γ)  διάθεση πίστωσης,

13. Λήψη απόφασης για α) την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος στην προϊσταμένη Διοικητικής  και Οικονομικής υπηρεσίας για τη δαπάνη παροχής γνωμοδότησης δικηγόρου επί της με αριθμό 23 /ΜΙ-ΑΚ/2018 απόφαση του Μονομελούς  Πρωτοδικείου Βέροιας (αφορά υπόθεση της ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε) β) παροχή γνωμοδότησης γ) ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου  και δ) τη διάθεση πίστωσης.

14. Λήψη απόφασης για α) την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος στην προισταμενη Διοικητικής και Οικνομικής Υπηρεσίας για τη δαπάνη παροχής γνωμοδότησης δικηγόρου σχετικά με την αριθμο 211/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας β)παροχή γνωμοδότησης γ) ορισμό  πληρεξούσιου δικηγόρου δ) διάθεση πίστωσης

15. Λήψη απόφασης για την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος για τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου Δήμου Αλεξάνδρειας και των Νομικών του Προσώπων».

16.  Κατάρτιση σχεδίου 10ης αναμόρφωσης προυπολογισμού οικονομικού έτους 2018Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Γκυρίνης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
E-mail Εκτύπωση PDF

 
 
 

 
«ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ»
 
Ανακοίνωση αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ)
Tμημάτων της Εγνατίας Οδού
και του Αυτοκινητόδρομου Πατρών - Aθηνών - Θεσσαλονίκης - Ευζώνων (ΠΑΘΕ) 

Στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr/Ενημέρωση/Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων/Δημοσιοποιήσεις Περιφερειακού Συμβουλίου) και του Δήμου Αλεξάνδρειας (www.alexandria.gr) αναρτήθηκε η Ανακοίνωση - Πρόσκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας που αφορά την ενημέρωση των πολιτών και των φορέων εκπροσώπησης για: «Διαβίβαση φακέλου τροποποίησης των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (αεπο) των τμημάτων “Κουλούρα-Κλειδί”, “Κόμβος Δερβενίου-Νυμφόπετρα, “Νυμφόπετρα-Ρεντίνα”, Ρεντίνα-Στρυμόνας” της Εγνατίας Οδού και του υποτμήματος Γ΄ του τμήματος “Κλειδί – Πολύκαστρο” του ΠΑΘΕ” (και ανήκει στην υποκατηγορία Α1, της 1ης ομάδας, Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών, με Α/Α 1 - Αυτοκινητόδρομος)». Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΔΟΜ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ


ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΓΡΟΝ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


Συνημμένα: Φάκελος ΑΕΠΟ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σελίδα 1 από 272

Ιστορία - Παράδοση

 Υπεύθυνοι Ενημέρωσης Περιεχομένων: 
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Γραφείο Ειδικών Συνεργατών

Πόσοι είναι online

Έχουμε 235 επισκέπτες συνδεδεμένους

Αναζήτηση

diavgeia all logo
Minors & Alcoholo

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ιούνιος 2018
Δ T Τ Π Π Σ Κ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1