E-mail Print PDF
There are no translations available.


 
 
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου με τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 3Κ/2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
 
 
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις τoυ άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α.87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 170 του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του Π.Δ. 410/1988 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 20 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης».
5. Το Κεφαλαίο Δ΄ της προκήρυξης 3Κ/2018 (ΦΕΚ 4/τ.ΑΣΕΠ/02-02-2018), σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) μη ανανεούμενης, από τους προσωρινούς πίνακες για την κάλυψη κατεπειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.
6. Την έκδοση και ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων των εκπαιδευτικών βαθμίδων ΔΕ και ΥΕ στην επίσημη ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) στις 31-03-2018.
7. Το υπ’ αριθ. 9873/02-04-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δ/νση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, σχετικά με τη δυνατότητα πρόσληψης βάσει των προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων της προκήρυξης 3Κ/2018.
8. Την υπ’ αριθ. 119/7968/12-04-2018 Απόφαση Δημάρχου με θέμα «Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 3Κ/2018».
9. Τις Υπεύθυνες Δηλώσεις των κάτωθι υποψηφίων περί αποδοχής της θέσης εργασίας.
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 
Την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) πλήρους απασχόλησης χρονικής διάρκειας από 23 Απριλίου 2018 έως και την ανάληψη των καθηκόντων κάθε υποψηφίου μετά τη δημοσίευση της ατομικής πράξης διορισμού του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και με την απαγόρευση της υπέρβασης της διάρκειας των οκτώ (8) μηνών, των κάτωθι υποψηφίων που προτάσσονται στους
πίνακες κατάταξης: 
 

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

     1.

ΑΛΗΟΓΛΟΥ

ΣΕΛΗΜ

ΙΜΠΡΑΗΜ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

     2.

ΝΟΛΤΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ


Στον προϋπολογισμό του έτους 2018 υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στους Κ.Α. 20/6041 & 20/6054.01 για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας και εργοδοτικών εισφορών του ανωτέρω προσωπικού.
 
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
 
 
ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Print PDF
There are no translations available.


  
 
 
 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ
 
 
 Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
με τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 3Κ/2018
 
 
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
 
Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις τoυ άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α.87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 
2. Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 170 του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του Π.Δ. 410/1988 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».
 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 20 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης».
 
5. Το Κεφαλαίο Δ΄ της προκήρυξης 3Κ/2018 (ΦΕΚ 4/τ.ΑΣΕΠ/02-02-2018), σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) μη ανανεούμενης, από τους προσωρινούς πίνακες για την κάλυψη κατεπειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.
 
6. Την έκδοση και ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων των εκπαιδευτικών βαθμίδων ΔΕ και ΥΕ στην επίσημη ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) στις 31-03-2018.
 
7. Το υπ’ αριθ. 9873/02-04-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δ/νση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, σχετικά με τη δυνατότητα πρόσληψης βάσει των προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων της προκήρυξης 3Κ/2018.
 
8. Τις Υπεύθυνες Δηλώσεις των κάτωθι υποψηφίων περί αποδοχής της θέσης εργασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) πλήρους απασχόλησης χρονικής διάρκειας από 16 Απριλίου 2018 έως και την ανάληψη των καθηκόντων κάθε υποψηφίου μετά τη δημοσίευση της ατομικής πράξης διορισμού του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και με την απαγόρευση της υπέρβασης της διάρκειας των οκτώ (8) μηνών, των κάτωθι υποψηφίων που προτάσσονται στους πίνακες κατάταξης:  
 
 

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1.

ΚΟΥΤΟΥΛΗΣ

ΠΑΣΧΑΛΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

2.

ΓΑΛΙΩΝΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

3.

ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

4.

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

ΒΙΚΤΩΡ

ΑΛΕΞΕΪ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

5.

ΑΒΕΤΙΔΟΥ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

6.

ΠΙΠΙΛΙΑΡΙΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

7.

ΚΑΝΔΕΡΙΤΣΚΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

8.

ΠΙΠΙΛΙΑΡΙΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

9.

ΜΠΕΚΤΑΣΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

10.

ΧΩΡΟΠΑΝΙΤΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

11.

ΜΑΤΖΑΡΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΣτον προϋπολογισμό του έτους 2018 υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στους Κ.Α. 20/6041 & 20/6054.01 για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας και εργοδοτικών εισφορών του ανωτέρω προσωπικού. 

 
 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 
 

ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
E-mail Print PDF
There are no translations available. 
 
 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ
 

Πρόσληψη προσωπικού Πράξης
"Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα
σε 34 Δήμους, για 7.180 θέσεις πλήρους απασχόλησης (Β΄ Κύκλος)" 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
 
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 παρ. 1(δ) , 254 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α.87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 
2. Την υπ’ αριθ. Νο 16/2017 Δημόσια Πρόσκληση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού σε εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 34 Δήμους , για 7.180 θέσεις πλήρους απασχόλησης (Β΄ Κύκλος)»
 
3. Τον Οριστικό Πίνακα με τα Τελικά Αποτελέσματα Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 34 Δήμους, για 7.180 θέσεις πλήρους απασχόλησης (Β΄ Κύκλος)»
 
4. Τα συστατικά σημειώματα θέσεων εργασίας των επιτυχόντων ωφελουμένων που τοποθετούνται στο Δήμο Αλεξάνδρειας.
 
5. Τον έλεγχο των προβλεπόμενων δικαιολογητικών της Πρόσκλησης, όπως αυτά προβλέπονται στην υπ’ αριθ. Νο 16/2017 Δημόσια Πρόσκληση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.
 
6. Την υπ’ αριθ. 64/6632/22-03-2018 Απόφαση Δημάρχου με θέμα «Πρόσληψη προσωπικού Πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 34 Δήμους, για 7.180 θέσεις πλήρους απασχόλησης (Β΄ Κύκλος)»
 
7. Την υπ’ αριθ. 75/7356/02-04-2018 Απόφαση Δημάρχου με θέμα «Πρόσληψη προσωπικού Πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 34 Δήμους, για 7.180 θέσεις πλήρους απασχόλησης (Β΄κύκλος)»

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 
Την πρόσληψη και τοποθέτηση των κάτωθι: 
 
 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

1

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 13-04-2018

Έως 12-12-2018

 
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
 
ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 
 
 
 
 
Συννημένα:
 
 
 
 
 
E-mail Print PDF
There are no translations available.


 
 
 
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤHN ΠΡΟΣΛΗΨH ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2018


 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το από 28.3/15-04-1957 Β.Δ. «Περί της αστυνομίας επί των Αρδευτικών Υδάτων» (ΦΕΚ 60Α), όπως αυτό συμπληρώθηκε ή τροποποιήθηκε.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 211 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143Α).
3. Τις διατάξεις της παρ. 20α του άρθρου 9 του Ν. 4057/2012.
4. Τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012.
5. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 58 του Ν. 3966/2011.
6. Το υπ’ αριθ. 24377/10-06-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης στους ΟΤΑ ά βαθμού»
7. Το υπ΄αριθ 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 έγγραφο του Γ Λογιστηρίου του Κράτους σύμφωνα με το οποίο η αμοιβή των υδρονομέων άρδευσης, ως προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εμπίπτει στις  διατάξεις του Ν. 4354/15 
8. Τις διατάξεις του άρθρου 78 “Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 3870/2010, του N. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ.Α΄/14-04-2014) “Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών”, του οποίου η ισχύς αρχίζει από την ψήφισή του, ήτοι από 10-04-2014.
9. Την υπ' αριθ. 85/2014 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Αλεξάνδρειας με θέμα «Τροποποίηση της αριθ. 186/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας (Έγκριση Κανονισμού Άρδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας)».
10. Την υπ' αριθ. 2049/24-02-2014 εγκριτική πράξη του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, της ανωτέρω απόφασης.
11. Την υπ’ αριθ. 99/2018 απόφαση  του δημοτικού συμβουλίου αναφορικά με τον καθορισμό της αρδευτικής περιόδου 2018, την πρόσληψη τριάντα πέντε (35) υδρονομέων άρδευσης και τον καταμερισμό αυτών στις Δημοτικές Ενότητες, καθώς και την αμοιβή τους 
12. Την υπ΄ αριθ. 2588/4-4-2018 εγκριτική πράξη του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, της ανωτέρω απόφασης.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς άρδευσης, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 10-04-2018 έως και την 19-04-2018 στην έδρα του Δήμου, στο Γραφείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

1. Αριθμός θέσεων 
Το δημοτικό συμβούλιο με την υπ’ αριθ. 99/2018 απόφασή του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων ως εξής: 
Α. για την Δημοτική Ενότητα Αλεξάνδρειας έξι (6) άτομα
Β. για την Δημοτική Ενότητα Πλατέος  πέντε (5) άτομα
Γ. για την Δημοτική Ενότητα Μελίκης δέκα οκτώ (18) άτομα
Δ. για την Δημοτική Ενότητα Αντιγονιδών   έξι (6) άτομα.

Ήτοι σύνολο  τριάντα πέντε (35)  Υδρονομείς Άρδευσης.

2. Αρδευτική περίοδος
Το δημοτικό Συμβούλιο όρισε με την υπ’ αριθμόν 99/2018 απόφασή του την αρδευτική περίοδο για το έτος 2018, από  01/05/2018 έως 30/09/2018.

3. Απαιτούμενα Θετικά Προσόντα  
Για να εκλεγεί  κάποιος υδρονομέας πρέπει:
α.Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια. 
β.Να έχει συμπληρώσει το 23ον έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το 60ο «’Υδρονομεύς δύναται να εκλεγή και ο άγων ηλικίαν μέχρι του 65ου έτους, κατόπιν αποφάσεως ειδικώς ητιολογημένης.»
γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή. 

4 . Απαιτούμενα δικαιολογητικά με την υποβολή της αίτησης:
α . Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
β . Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 που να αναφέρεται η γνώση ανάγνωσης και γραφής καθώς και ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για πρόσληψη στο Δημόσιο.

5 . Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς:

α. Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγόμενη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ' όσον διαρκεί η στέρηση αυτή. 
β. Δεν απαιτείται να έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού. Προτιμώνται όμως μεταξύ των εχόντων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποψηφίων οι υπηρετήσαν τες εις τις ένοπλες δυνάμεις και εκ τούτων οι έχοντες μάχιμο υπηρεσία εν τη ζώνη επαφής μετά του εχθρού.

6. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισμό επισυνάπτονται:
 
α) Πιστοποιητικό του οικείου δημάρχου (ή προέδρου κοινότητος) περί της εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γεννήσεως. 
β)Αντίγραφο του δελτίου ποινικού μητρώου των υποψηφίων, εκδιδόμενο ένα μήνα κατ' ανώτατον όριο προ της αιτήσεως προς διορισμό. 

Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ' όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός ευλόγου από του διορισμού προθεσμίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως. Η προθεσμία αυτή, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισμού, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού.

7. Εκλογή υδρονομικών οργάνων
Οι υδρονομείς άρδευσης θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η απόφαση της εκλογής θα ελεγχθεί ως προς τη νομιμότητα της από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

8. Διορισμός
Οι υδρονομείς διορίζονται εντός του χρονικού διαστήματος της αρδευτικής περιόδου, όπως έχει καθορισθεί στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία της ορκωμοσίας και λήξη την λήξη της αρδευτικής περιόδου.

9. Καθήκοντα Υδρονομέων
α. Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως.
β. Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, μέχρι της, εις έκαστο αρδευόμενο κτήμα, εκχύσεως τους. 
γ. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής  συντήρησής τους. 
δ. Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων. 
ε. Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων. 
στ. Η άμεσος γνωστοποίηση εις την αρμόδια Τοπική Επιτροπή Άρδευσης παντός αγροτικού αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους. 
ζ. Η φύλαξις των παρά τας όχθας των αυλάκων ή εις μικράν από τούτων απόσταση κειμένων αγροτικών κτημάτων, δι' ά κέκτηνται αρμοδιότητας και υπέχουν ευθύνες ως και οι αγροφύλακες.
η. Τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 10 του Κανονισμού Άρδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας.

10. Δημοσίευση Πρόσκλησης
Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από την ημέρα εκλογής με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στα καταστήματα των Δημοτικών Ενοτήτων καθώς και με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

11. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων παρέχονται από το Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών (στο τηλέφωνο 23333-50121 & 2, κο Γιαννάκη Νικόλαο και κα Κιρτικίδου Ευθυμία) και στη Δ/νση: Εθ. Αντίστασης 42, Τ.Κ. 59300 Αλεξάνδρεια Ημαθίας, καθώς επίσης και από τα κατά τόπους ΚΕΠ τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  
 
 
Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Print PDF
There are no translations available.


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ

 Πρόσληψη προσωπικού Πράξης
"Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα
 σε 34 Δήμους, για 7.180 θέσεις πλήρους απασχόλησης (Β΄ Κύκλος)"
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 παρ. 1(δ) , 254 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α.87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 
2. Την υπ’ αριθ. Νο 16/2017 Δημόσια Πρόσκληση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού σε εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 34 Δήμους , για 7.180 θέσεις πλήρους απασχόλησης (Β΄ Κύκλος)»
 
3. Τον Οριστικό Πίνακα με τα Τελικά Αποτελέσματα Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 34 Δήμους, για 7.180 θέσεις πλήρους απασχόλησης (Β΄ Κύκλος)»
 
4. Τα συστατικά σημειώματα θέσεων εργασίας των επιτυχόντων ωφελουμένων που τοποθετούνται στο Δήμο Αλεξάνδρειας.
 
5. Τον έλεγχο των προβλεπόμενων δικαιολογητικών της Πρόσκλησης, όπως αυτά προβλέπονται στην υπ’ αριθ. Νο 16/2017 Δημόσια Πρόσκληση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.
 
6. Την υπ’ αριθ. 64/6632/22-03-2018 Απόφαση Δημάρχου με θέμα «Πρόσληψη προσωπικού Πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 34 Δήμους, για 7.180 θέσεις πλήρους απασχόλησης (Β΄ Κύκλος)»
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την πρόσληψη και τοποθέτηση των κάτωθι:
 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

1

ΤΣΙΑΜΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 03-04-2018

Έως 02-12-2018

2

ΜΗΤΡΑΚΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 03-04-2018

Έως 02-12-2018

3

ΚΑΡΚΑΤΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 03-04-2018

Έως 02-12-2018

4

ΤΣΟΛΑΚΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΠΑΣΧΑΛΗΣ

ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 03-04-2018

Έως 02-12-2018

 
 
 
Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 
 
 
 
 
Συνημμένα:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 18

History-Tradition

Πόσοι είναι online

We have 165 guests online

Υπεύθυνοι Ενημέρωσης Περιεχομένων:

- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Γραφείο Ειδικών Συνεργατών

 


Search

diavgeia all logo
Minors & Alcoholo

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Απρίλιος 2018
Δ T Τ Π Π Σ Κ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6